DPS-dokument for .no

DPS-dokumentet beskriver hvordan Norid sikrer og drifter DNSSEC sikrede soner.

DPS-dokumentet (DNSSEC Policy and Practice Statement) er komponert i henhold til format og innhold som anbefalt og standardisert av RFC6841. Det inneholder bla. beskrivelse av registreringsenhetens nøkkelvalg, algoritmevalg, prosedyrer for rullering av nøkler, litt om infrastruktur og hvordan vi har sikret signeringskjede og nøkkelinformasjon. Vi har basert våre valg av algoritmer og andre verdier på ‘best-practices’ og DPS dokumentene til .se, .nl og .at.

Nyeste versjon av DPS dokumentet finnes her (pdf-format, revisjon 1e1, datert 2014-12-16).

Publisert 16. desember 2014 • Sist endret 25. februar 2020