E-postliste for DNSSEC

Det er definert en egen e-postliste som vil bli brukt for å formidle informasjon vedrørende driften av DNSSEC for .no.

Lista heter dnssec-announce@lists.norid.no, og er formelt definert i kapittel 2.1 i DPS-dokumentet.

Meldinger vil bli sendt til lista dersom spesielle hendelser har oppstått som det er nødvendig i informere om. Den vil også bli brukt for varsling av planlagte endringer, som for eksempel rullering av KSK-nøkler.

Lista er ment som en ren informasjonskanal fra Norid, og ingen andre vil få lov til å sende meldinger til lista.

Hvordan se innholdet på lista?

Lista er åpen for alle som er interessert i informasjon vedrørende driften av DNSSEC for .no. Det er ikke nødvendig å være medlem av lista for å se meldingsarkivet.

Arkivet med alle utsendte meldinger finner du her.

Hvem bør være medlem av lista?

Alle som er interessert i å få kopi av nye meldinger når de sendes ut på lista kan melde seg på.

Registrarer som håndterer DNSSEC bør etter Norids syn være med, og legges derfor automatisk til lista når de ber Norid om å bli ‘DNSSEC enabled’. Dersom en registrar har personell som ikke er dekket av dette, er det bare å melde på de som mangler.

Navnetjeneroperatører som som driver DNSSEC-validerende resolvere bør være spesielt interesserte i informasjonen og anmodes også om å melde seg på lista.

Hvordan melder man seg på og av lista?

Klikk her for på- og avmelding.

  • Bruk «Subscribe» i menyen for påmelding.
  • Bruk «Unsubscribe» i menyen for avmelding.
Publisert 18. november 2015 • Sist endret 26. juni 2019