Produksjon av sonefiler

Sonefiler for no-sonen og alle undersoner genereres automatisk på klokkeslettene vist under, og publiseres deretter i Norids navnetjeneste.

Mandag – søndag
Nytt: Fra og med tirsdag 3. mars 2020 genereres zonefiler hver 2. time hele døgnet alle dager i uken. Dvs. kl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24 (Norsk tid).

Det tar i underkant av en halv time å gjennomføre publiseringen av sonefilene slik at de blir tilgjengelig på Norids navnetjenere.

Det er kun soner som det er faktiske endringer i som publiseres på nytt etter hver generering.

Hva om publisering ikke har skjedd som planlagt?

For å sikre at kun feilfrie og konsistente sonefiler publiseres i DNS, utføres det stort antall automatiske sjekker før publisering faktisk blir utført. Sjekkene omfatter grundig verifikasjon av både av DNS- og DNSSEC-data. Dersom sjekkene avdekker inkonsistente data, eller at antall poster som endres i en sonefil er større enn en øvre/nedre grenseverdi, vil den automatiske publiseringsprosessen bli avbrutt, og en feilmelding vil bli generert internt. En Norid tekniker må da inn og finne ut av hva som var årsaken, løse opp denne og så starte publiseringen i automatisk modus igjen.

Denne stategien er valgt for å hindre at sonefiler med feil, eller unormalt store endringer, publiseres.

Dersom man monitorerer DNS og oppdager at sonefiler ikke publiseres regelmessig og som forventet, kan det altså skyldes at våre sjekker har oppdaget et mulig problem og avbrutt den automatiske publiseringen.

Dersom problemet oppstår innen normal arbeidstid, løses det normalt i løpet av kort tid. Dersom problemet oppstår utenfor normal arbeidstid, kan det ta lengre tid.

Publisert 18. desember 2014 • Sist endret 18. juni 2020