Tjenesteoversikt

Norid driver en del tekniske tjenester som er tilgjengelige for eksterne brukere. En kort beskrivelse av hver tjeneste er gitt under, mens ytterligere detaljer om hver tjeneste finnes via lenkene til høyre.

Domeneregistrering for .no
Alle domeneregistreringer utføres via denne tjenesten. En abonnent kan ikke registrere et domenet ved å kontakte Norid direkte, men må gjøre dette via en registrar. Registraren benytter en egen tilgang til en lukket registreringstjeneste for å utføre de praktiske oppdateringer som er nødvendige mot Norids database.
Navnetjeneste (DNS) for .no
Norid driver navnetjenesten både for no-sonen og for de ca. 790 undersonene som er definert i regelverket.

Tjenesten oppdateres regelmessig med sonefildata fra Norids database, og benyttes av brukere fra hele verden når det gjøres DNS-oppslag for .no-domener.

DNS-test
Dette er en web-basert tjeneste hvor man kan sjekke om navnetjenerne (DNS) er satt opp korrekt for et domene som man ønsker å registrere eller oppdatere hos Norid.

Tjenesten kan brukes av alle, men er primært ment for de som driver navnetjenesten for et domene, slik at de kan teste at oppsettet for domenet er korrekt.

  • Hvis testen er feilfri, kan registraren kontaktes for å få registrert eller oppdatert domenet i Norids database, og det er sannsynlig at det vil gå bra.

  • Dersom testen gir en feil, bør denne rettes. Hvis ikke er det sannsynlig at også registrering/oppdatering mot Norids system også vil feile.

  •  

Whois-oppslag
Her kan man slå opp data som er registrert for et domene i Norids database.

Tjenesten finnes i to varianter, en direktetjeneste som man når ved å bruke en Whois-klient som kobler seg direkte mot tjenesten (på port 43), samt en web-basert proxy som gir et mer brukervennlig grensesnitt.

Er domenet ledig (DAS)
Her kan man sjekke om et domenenavn er tillatt og ledig for registrering. Tjenesten omtales også som DAS (Domain Availibility Service).

Tjenesten finnes i to varianter, en direktetjeneste som man når ved å bruke en Whois-/DAS-/Fingerklient som kobler seg direkte mot tjenesten (på port 79), samt en web-basert proxy som gir et mer brukervennlig grensesnitt.

PID-automat
En privatperson som ønsker å registrere et domenenavn må først lage seg en anonymisert personidentifikator (PID) som må benyttes i forbindelse med registreringen av domenet. Denne tjenesten lager en PID.
Egenerklæringsautomat
Før et domene kan registreres må søkeren avgi en egenerklæring. En slik erklæring kan avlegges via Norids egenerklæringsautomat. Noen registrarer benytter Norids automat, mens andre registrarer har et eget system for å innhente en egenerklæring.
Konvertere nasjonale tegn
Når et domenenavn inneholder nasjonale tegn (som ‘æ’, ‘ø’, ‘å’), må navnet konverteres til en ASCII-representasjon (kalt ACE) før det kan konfigureres inn i en navnetjener (DNS). Årsaken er at DNS kun tillater standard ASCII-tegn i domenenavn.

Tjenesten konverterer domenenavn med nasjonale tegn til det samme navnet representert i ACE-formen.

Publisert 18. desember 2014 • Sist endret 22. juni 2019