Norid https://teknisk.norid.no Driver registeret for norske domenenavn Tue, 11 Jun 2024 09:29:45 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 Systemvedlikehold 2024-06-18 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2024-06-18/ Tue, 11 Jun 2024 09:22:20 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19224 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 18. juni 2024 kl. 09:00 - 11:00 CEST.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
EPP-tjenesten og EPP-klienten stenges for en kort periode i dag https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/epp-tjenesten-og-epp-klienten-stenges/ Mon, 10 Jun 2024 05:42:11 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19218 Som varslet tidligere blir EPP-tjenesten samt eppclient.norid.no (EPP-klienten) stengt for all søknadsbehandling kl 09.30 i dag, mandag 10 juni.

Årsaken til stengingen er klargjøring for mottak av søknader og loddtrekning i forbindelse med at vi åpner for registrering av domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid.

I forbindelse med loddtrekningen vil EPP-tjenesten og EPP-klienten bli stengt i flere korte perioder.

Les mer om tidsskjema for loddtrekningen

]]>
Norid åpner for registrering av da.no og ans.no – overgangsperioden dag for dag  https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/norid-apner-for-registrering-av-da-no-og-ans-no/ Thu, 16 May 2024 07:37:56 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19209 Norid åpner for registrering av de tidligere reserverte domenenavnene da.no og ans.no samt domenenavn som da.trondheim.no, ans.oslo.no og mange flere. Hvem som vil få tildelt domenenavnene, vil bli avgjort ved loddtrekning.

Fra den 10. juni klokken 10.00 blir det mulig å sende inn søknader om domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid. Totalt er det rundt 1600 domenenavn av typen da.trondheim.no, ans.oslo.no, og da.priv.no som det går an å søke om.  

Du kan lese mer om bakgrunnen for at Norid endrer regelverket og åpner opp for disse domenenavnene i nyhetssaken som er publisert på norid.no.

Søknadsmottak i forbindelse med loddtrekning

Alle skal ha like muligheter når tildelingen starter. Derfor tar vi først imot søknader som går inn i en loddtrekning, slik at det blir en rettferdig konkurranse om navn som flere har lyst på.  

I forbindelse med loddtrekningen vil søknadsmottaket (EPP-tjenesten) bli stengt i korte perioder for forberedelse av mottak av søknader og gjennomføring av loddtrekning.  

Mandag 10. juni

Kl. 09.30: EPP-tjenesten samt eppclient.norid.no (EPP-klienten) stenger for all søknadsbehandling. 

Kl 10.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for søknader om registrering av domenenavnene «ans» og «da» direkte under .no, og under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid. Disse søknadene (lodd) kontrolleres for formelle feil og legges på vent i en egen kø.  

Alle andre søknader behandles som normalt.

Tirsdag 11. juni

Kl. 16.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten stenger for mottak av lodd, samt all annen søknadsbehandling. Hvis samme person eller organisasjon har sendt inn flere søknader om samme navn, blir alle unntatt én søknad luket bort. 

Kl. 16.30: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for vanlig søknadsbehandling. Det er ikke lengre mulig å søke om domenenavnene «ans» og «da».

Onsdag 12. juni

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører en loddtrekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme domenenavn. 

Kl. 11.30: EPP-tjenesten og EPP-klienten stenger for all søknadsbehandling.  

Norid behandler loddene i rekkefølgen de er trukket ut.  

Svar på disse søknadene kommer i EPP-meldingskøen. 

Kl. 12.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for vanlig søknadsbehandling etter det nye regelverket. Alle nye søknader om «ans» og «da» domenenavn behandles som normalt.  

Viktig å huske

Alle søknader som sendes inn i overgangsperioden må oppfylle kravene i  tildelingsreglene. Blant annet må egenerklæring være avgitt, abonnenten må kunne registrere domenenavn under .no og ha plass på kvoten sin. De fleste kategoridomenene Norid forvalter har tilleggskrav som abonnenten må oppfylle. Disse gjelder også for «da» og «ans»-domenenavn. 

]]>
Fornyelse av SSL/TLS-sertifikat – 2024-05-21 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/fornyelse-av-ssl-tls-sertifikat-2024-05-21/ Mon, 13 May 2024 10:58:12 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19203 Tirsdag 2024-05-21 kl.10:00 - 11:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for registrytjenester.

Følgende sertifikater fornyes:

 • epp.norid.no
 • eppclient.norid.no
 • registrar.norid.no

Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket.

]]>
Åpningstider i påsken https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-pasken-2024/ Thu, 21 Mar 2024 13:38:03 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19186 I forbindelse med påsken har Norid følgende åpningstider:

Mandag 25. mars: Vanlig åpningstid
Tirsdag 26. mars: Vanlig åpningstid
Onsdag 27. mars: 09.00 - 12.00 (telefontid: 10.00-12.00)
Torsdag 28. mars tom mandag 1. april: Stengt

Sonefila kjøres som vanlig i hele påsken.

Vi ønsker alle en god påskeferie.

]]>
Systemvedlikehold 2024-02-13 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2024-02-13/ Tue, 06 Feb 2024 13:18:33 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19177 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 13. februar 2024 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Norid legger inn DMARC med SPF for kommunenavn i det geografiske navnetreet https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/norid-legger-inn-dmarc-med-spf-for-kommunenavn/ Mon, 18 Dec 2023 11:20:53 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19151 Tirsdag 9. januar 2024 aktiverer vi DMARC med SPF for alle kommunedomener i det geografiske navnetreet. Dette gjør vi for å forbedre sikkerheten og motvirke falske avsendere av e-post.

Listen over kommunenavnene som omfattes finnes i Regelverket for norske domenenavn, Vedlegg B. I tillegg vil oslo.no også omfattes av endringen.

Endringen har ingen praktisk betydning for de som administrerer domenenavn for norske kommuner.

Hva er DMARC og SPF?

Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) er en protokoll som gir abonnenten av domenenavn mulighet til å beskytte domenenavnet fra uautorisert bruk av fremmede e-post servere. DMARC er beskrevet i det tekniske dokumentet RFC 7489.

Standarden anbefaler å benytte DMARC sammen med en av de underliggende standardene Sender Policy Framework (SPF) (RFC 7208) og Domain Keys Identified Mail (DKIM) (RFC 6376).

For domenenavn som ikke benyttes til sending av e-post anbefaler standarden at du bruker Sender Policy Framework (SPF) for å angi at det ikke sendes e-post fra domenenavnet.

Hva er det Norid legger til?

I sonefilen for hvert av domenenavnene vil Norid legge til to TXT-poster. En for SPF og en for DMARC. Disse vil se slik ut:

<kommunenavn>.no.       IN   TXT     "v=spf1 -all"
_dmarc.<kommunenavn>.no.   IN   TXT    "v=DMARC1; p=reject; sp=none"

Dette vil bidra til å forhindre misbruk av disse domenenavnene, uten at det skal påvirke utsending av epost for eventuelle underdomener.

DMARC og SPF anbefales av myndighetene

DMARC er en anbefalt IT-standard for stat og kommune for å motvirke falske avsendere av epost. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har tatt DMARC inn som anbefalt standard i Referansekatalogen for IT-standarder.

DMARC er også anbefalt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som beskyttelsesmekanisme for overføring av e-post mellom e-posttjenere.

]]>
Bekrefte registrert kontaktinformasjon på forhandlerweben https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/bekrefte-registrert-kontaktinformasjon-pa-forhandlerweben/ Thu, 23 Nov 2023 09:49:15 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19138 Som forhandler er det viktig at du holder kontaktinformasjonen som er registrert på forhandlerweben oppdatert. Du vil nå framover bli spurt om å bekrefte registrert kontaktinformasjon med jevne mellomrom.

Dette gjøres ved at det dukker opp en dialogboks etter innlogging hvor registrert kontaktinformasjon for forhandlerorganisasjonen, primærkontakten og e-postlisten må bekreftes.

Dialogboksen vil kun dukke opp for brukere med administrasjonsrettigheter, og kontaktinformasjonen må bekreftes én gang i halvåret.

Bekreftelse av kontaktinformasjon settes i drift tirsdag 5. desember 2023. Alle forhandlere må bekrefte kontaktinformasjon første gang de logger inn etter denne datoen.

Oppdatert kontaktinformasjon er nødvendig for å overholde kravene i forhandleravtalen.

Ta kontakt på info@norid.no hvis du opplever problemer med innlogging eller bekreftelse av kontaktinformasjonen.

]]>
Systemvedlikehold 2023-10-31 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-10-31/ Tue, 24 Oct 2023 09:10:43 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19120 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 31. oktober 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Ingen utsending av brev fra 1. november https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ingen-utsending-av-brev-fra-1-november/ Mon, 23 Oct 2023 08:45:51 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19106 I seks måneder fra og med 1. november 2023 vil ikke Norid sende brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske sletteprosesser.

Hvis virksomheten som har et domeneabonnement slettes fra Enhetsregisteret, eller hvis abonnementet ikke er forlenget innen utløpsdatoen, starter en automatisk prosess som ender med at domeneabonnementet slettes og domenenavnet frigjøres.

I henhold til nåværende rutiner sender Norid ut et papirbrev til domeneabonnenten i siste del av den automatiske sletteprosessen, etter at vi først har sendt varsel på e-post.

I en periode på 6 måneder med oppstart onsdag 1. november sender vi imidlertid ikke brev; vi varsler kun på e-post. Sletteprosessene forløper ellers som vanlig, med de samme tidsfristene.

Etter perioden på seks måneder vil vi vurdere om vi skal gjenoppta brevutsending eller fortsette med varsling kun på e-post.

Hvorfor gjør Norid dette?

Vi sender i gjennomsnitt ut rundt 7000 brev på papir med slettevarsel hver måned. Dette fører til store klimautslipp som kunne vært unngått. Norid har som mål å drive bærekraftig og klimavennlig, og vi stanser derfor disse brevutsendingene i en testperiode på seks måneder for å undersøke om brev har noen effekt på forlenging av domeneabonnement, eller om dette er noe vi kan slutte med.

]]>
Systemvedlikehold 2023-09-26 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-09-26/ Tue, 19 Sep 2023 12:46:58 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19084 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 26. september 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Oppdatert EPP-klient https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppdatert-epp-klient/ Thu, 24 Aug 2023 09:32:40 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19072 Vi har oppdatert utseendet til EPP-klienten vår slik at den er mer lik forhandlerweben og de andre web-baserte verktøyene våre.

Vi har også gjort noen mindre og dels skjulte endringer for å oppfylle krav fra Universell Utforming (UU) og nyere web-standarder. Det er ingen funksjonelle endringer ellers.

Klienten ligger i testsystemet fra og med torsdag 24. august 2023 og vil kjøre der i to uker før vi setter den i produksjon.

]]>
Oppdatering av konfigurasjon til EPP-tjenesten 2023-06-13 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppdatering-av-konfigurasjon-til-epp-tjenesten-2023-06-13/ Wed, 14 Jun 2023 07:47:37 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=19016 Vi gjorde en konfigurasjonsendring og restart av EPP-tjenesten tirsdag 13. juni klokken 18:00.

Endringen er knyttet til en omtalt sårbarhet i EPP og er en del av vår kontinuerlige innsats for å holde løsningene våre robuste, sikre og stabile. Sårbarheten handler om referanser i XML, og er ofte betegnet som "XXE".

]]>
Systemvedlikehold 2023-06-06 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-06-06/ Thu, 25 May 2023 07:01:37 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18977 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 6. juni 2023 kl. 09:00 - 11:00

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Fornyelse av SSL/TLS-sertifikat – 2023-05-30 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/fornyelse-av-ssl-tls-sertifikat-2023-05-30/ Mon, 22 May 2023 08:50:42 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18938 Tirsdag 2023-05-30 kl.09:00 - 10:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for registrytjenester.

Følgende sertifikater fornyes:

 • epp.norid.no
 • eppclient.norid.no
 • registrar.norid.no

Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket.

]]>
Systemvedlikehold 2023-05-23 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-05-23/ Wed, 10 May 2023 05:04:15 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18907 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 23. mai 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Åpningstider i påsken https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-pasken-2023/ Thu, 30 Mar 2023 08:57:02 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18884 I forbindelse med påsken har Norid følgende åpningstider:

Mandag 3. april: Vanlig åpningstid
Tirsdag 4. april: Vanlig åpningstid
Onsdag 5. april: 10.00 - 12.00
Torsdag 6. april tom mandag 10. april: Stengt

Sonefila kjøres som vanlig i hele påska.

Vi ønsker alle en god påskeferie.

]]>
Systemvedlikehold 2023-02-21 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-02-21/ Tue, 14 Feb 2023 06:40:44 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18856 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 21. februar 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Ingen utsending av brev i februar https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ingen-utsending-av-brev-i-februar/ Wed, 01 Feb 2023 10:17:45 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18844 I februar sender Norid ikke brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske slettesprosesser.

Hvis virksomheten som har et domeneabonnement slettes fra Enhetsregisteret, eller hvis abonnementet ikke er forlenget innen utløpsdatoen, starter en automatisk prosess som ender med at domeneabonnementet slettes og domenenavnet frigjøres.

I henhold til nåværende rutiner sender Norid ut et papirbrev til domeneabonnenten i siste del av den automatiske sletteprosessen, etter at vi har sendt varsel på e-post.

I uke 6, 7, 8 og 9 sender vi imidlertid ikke brev; vi varsler kun på e-post. Sletteprosessene forløper ellers som vanlig, med de samme tidsfristene. Fra og med uke 10 (6. mars) vil brevene sendes ut som normalt igjen.

Hvorfor gjør Norid dette?

Vi sender i gjennomsnitt ut rundt 7000 brev på papir med slettevarsel hver måned. Dette fører til store klimautslipp som kunne vært unngått. Norid har som mål å drive bærekraftig og klimavennlig, og vi stanser derfor disse brevutsendingene i en testperiode på fire uker for å undersøke om brev har noen effekt på forlenging av domeneabonnement, eller om dette er noe vi kan slutte med.

]]>
Varsel om prisøkning https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/varsel-om-prisokning/ Mon, 30 Jan 2023 09:32:56 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18834 Fra og med lørdag 1. april 2023 settes abonnementsavgiften opp til 65 kroner.

Dette betyr at alle avgiftsbelagte transaksjoner (nyregistrering, overføring, forlengelse av abonnement) vil koste 65 kroner (ekskl. mva.) fra og med 1. april 2023. Første faktura med nye priser sendes ut i mai 2023.

Oppdatering i regelverket for .no, vedlegg K: Abonnementsavgift

Mer informasjon om fakturering av domeneabonnementer

]]>
Systemvedlikehold 2023-01-17 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2023-01-17/ Tue, 10 Jan 2023 11:59:18 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18808 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 17. januar 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Åpningstider i julen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-julen-2022/ Wed, 21 Dec 2022 08:07:51 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18792 I julen har Norid følgende åpningstider:

Fredag 23. desember: 10 - 14
Mandag 26. desember: stengt
Tirsdag 27. desember: stengt
Onsdag 28. desember: 10 - 14
Torsdag 29. desember: 10 - 14
Fredag 30. desember: 10 - 14

Sonefila genereres som vanlig gjennom julen.

Vi takker for samarbeidet i 2022 og ønsker god jul og godt nytt år.

]]>
Autentisert tilgang til RDAP https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/autentisert-tilgang-til-rdap-2/ Wed, 07 Dec 2022 10:21:35 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18756 Det er nå åpnet for autentisert tilgang til Norids RDAP-tjeneste, rdap.norid.no. Autentiserte oppslag gir utvidet data i svarmeldingene og et utvidet sett med søkefunksjoner blir tilgjengelig.

Du kan lese mer om tjenesten, og hvordan autentisering gjøres, på våre websider.

]]>
Årlig forhandleravgift https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/arlig-forhandleravgift/ Tue, 29 Nov 2022 11:44:29 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18739 Alle forhandlere må betale for minst 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) hvert kalenderår. 

forhandlerweben kan du sjekke hvordan dere ligger an på antall transaksjoner så langt i år. Informasjonen finnes under menypunktet “Domeneportefølje” og “Transaksjoner”.

Hvis aktiviteten er lavere enn 100 transaksjoner innen slutten av året blir dere fakturert for differansen mellom det beløpet dere faktisk har betalt og beløpet for 100 avgiftsbelagte transaksjoner. Avgiften faktureres etterskuddsvis i januar neste år. 

Les mer om årlig forhandleravgift

]]>
Påminnelse – forhandlerseminar 17. november 2022 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-forhandlerseminar-17-november-2022/ Tue, 08 Nov 2022 11:54:17 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18714 Husk påmelding til forhandlerseminaret og middagen innen fredag 11. november.

I år er det mulig å delta på seminaret både fysisk og digitalt. Les mer om seminaret i nyhetsaken som ble sendt ut tidligere.

Program og påmelding til seminaret og middagen

]]>
Påminnelse – Spørreundersøkelse om RDAP https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-sporreundersokelse-om-rdap/ Tue, 01 Nov 2022 11:55:16 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18698 Husk å svare på spørreundersøkelsen om RDAP. Frist for å svare er 7. november 2022.

Les mer om undersøkelsen

Klikk her for å delta på undersøkelsen

]]>
Spørreundersøkelse om RDAP https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/sporreundersokelse-om-rdap/ Mon, 24 Oct 2022 12:21:06 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18652 RDAP er en oppslagstjeneste for domenedata som med tiden skal erstatte den nåværende whois-protokollen. Tjenesten er under utvikling hos mange registreringstjenester, også hos Norid. I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse vi håper du som forhandler kan svare på.

Om du ikke er den rette til å delta på denne undersøkelsen, så er det fint om du sender den videre til en kollega som kan svare. Undersøkelsen tar ca. 2-3 minutter.

Klikk her for å delta på undersøkelsen

Frist for å svare er 7. november 2022.

Forkortelsen RDAP står for Registration Data Access Protocol. Norids RDAP-tjeneste er basert på den internasjonale RDAP-protokollen. Tjenesten er designet som et REST-API og er derfor velegnet for automatiserte oppslag.

forhandlerseminaret 17. november blir det en sesjon om RDAP og autentisering.

]]>
Invitasjon til forhandlerseminar og middag https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/invitasjon-til-forhandlerseminar-og-middag/ Fri, 21 Oct 2022 07:05:59 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18600 Det er klart for påmelding til årets forhandlerseminar. Seminaret arrangeres torsdag 17. november på Sommerro Hotell i Oslo. I år er det mulig å delta både fysisk og digitalt.

Kvelden før seminaret inviterer vi til middag på Norids Oslokontor på St. Olavs plass 2. Middagen starter kl. 19.00 med aperitif fra kl. 18.30. Om du ikke har anledning til å delta på seminaret, er du uansett hjertelig velkommen til middagen.

Program og påmelding til seminaret og middagen

Påmeldingsfrist: fredag 11. november 2022.

Arrangementene er en fin mulighet for faglig oppdatering og kontakt med andre forhandlere, og vi oppfordrer alle som har anledning, til å melde seg på.

Arrangementene er gratis, men du må betale reise og opphold selv. Det er mulig å melde på flere deltakere, men det er viktig at vi får beskjed i god tid hvis noen blir forhindret fra å komme.

Internettforum 2022 arrangeres dagen før forhandlerseminaret. Alle forhandlere er selvsagt velkommen til å delta også her.

]]>
Autentisert tilgang til RDAP https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/autentisert-tilgang-til-rdap/ Wed, 19 Oct 2022 06:34:00 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18605 Norid har åpnet for autentisert tilgang til vår oppslagstjeneste, RDAP. Foreløpig er dette kun tilgjengelig i vårt testmiljø, rdap.test.norid.no. Autentiserte oppslag vil gi utvidet data i svarmeldingene og et utvidet sett med søkefunksjoner vil bli tilgjengelig.

Autentisering er tilgjengelig for alle forhandlere og gjøres ved hjelp av en bruker som dere må opprette på forhandlerweben. Vi planlegger å åpne for autentisering i produksjontjenesten i løpet av høsten.

Informasjon om hvordan gjøre autentiserte oppslag, og mulighetene som det gir finnes i dokumentasjonen av RDAP-tjenesten på våre websider. Der finner dere også informasjon om hvordan dere setter opp brukertilgang til tjenesten.

Vi vil om kort tid sende ut en liten spørreundersøkelse om RDAP som vi håper dere vil svare på. Det vil også bli en sesjon på forhandlerseminaret 17. november om RDAP og autentisering. Program og påmelding til forhandlerseminaret blir sendt ut om ikke så lenge.

]]>
Ny forhandlerweb er nå i drift https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-forhandlerweb-er-na-i-drift/ Tue, 11 Oct 2022 07:19:01 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18550 Den oppdaterte forhandlerweben er nå i drift. Du vil stort sett finne den samme informasjonen som tidligere, men vi anbefaler at du logger inn og gjør deg kjent med det nye grensesnittet.

All registrert informasjon er med over i den nye versjonen.  Det inkluderer alle brukere, så du skal kunne logge deg inn med det brukernavnet og passordet du allerede har. 

Les nyhetssaken vi sendte ut tidligere for mer informasjon om hva som er nytt

Sjekk registrerte data  

Selv om all informasjon er med over i den nye versjonen, anbefaler vi at dere logger dere inn på forhandlerweben så snart som mulig og sjekker at informasjonen stemmer. Vi anbefaler spesielt at dere ser gjennom følgende: 

 • Kontaktinformasjonen som er registrert på dere som organisasjon, på primærkontakten og kontaktinformasjon som publiseres offentlig.  
 • Fakturaadresse: det er nå mulig å velge at fakturaadressen skal være den samme som adressen som er registrert på dere som organisasjon. Dersom dette er tilfelle for dere bør dere hake av for “Bruk organisasjonsadressen” under Økonomi og Fakturaadresse.  Fakturaadressen vil da bli automatisk oppdatert dersom dere endrer organisasjonsadressen. 
 • E-postadresser som er påmeldt e-postlisten for forhandlere. 
 • IP-adresser som er registrert for tilgang til systemene. Vi anbefaler at dere fjerner de IP-adressene som ikke lengre er i bruk, og legger til en beskrivelse for de IP-adressene som fortsatt skal være registrert. 
 • Registrerte brukere på forhandlerweben, og om disse har rett tilgangsnivå. 

Sjekk  om dere har oppnådd minimum aktivitet i år

Alle forhandlere må betale for minst 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) hvert kalenderår. 

På siden “Domeneportefølje” under “Transaksjoner” kan du sjekke hvordan aktiviteten deres er så langt i år. 

Hvis aktiviteten er lavere enn 100 transaksjoner innen slutten av året blir dere fakturert for differansen mellom det beløpet dere faktisk har betalt og beløpet for 100 avgiftsbelagte transaksjoner. Avgiften faktureres etterskuddsvis i januar neste år. 

Les mer om årlig forhandleravgift

Ny API og ny nedlastingsmulighet 

Forhandlerweben tilbyr nå et API som bør brukes for å laste ned porteføljelister.  

Før bruk må du opprette en egen API-bruker. API-et krever autentisering med dette brukernavnet og tilhørende passord, og gir deg så et token som du bruker videre. Lenke til API-dokumentasjonen finner du nederst på domeneporteføljesiden. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål 

Om det er noe du savner eller har andre innspill på den nye forhandlerweben så kan det sendes til info@norid.no. Vi vil selvsagt også gjerne ha beskjed hvis noe ikke fungerer som forventet. 

]]>
Ny forhandlerweb lanseres tirsdag 11. oktober 2022 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-forhandlerweb-lanseres-tirsdag-11-oktober-2022/ Thu, 15 Sep 2022 11:01:37 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18510 En oppdatert forhandlerweb er på vei. Den nye forhandlerweben har fått et nytt utseende og forbedret brukergrensesnitt, men du vil stort sett finne den samme informasjonen som i dagens versjon.

Utseendet på dagens forhandlerweb har vært stort sett uforandret siden den ble lansert, og vi har lenge hatt et ønske om å revidere og modernisere også denne delen av nettsidene våre.

Målet med den nye forhandlerweben er å gjøre det lettere å finne fram til den informasjonen dere trenger, og enklere å holde registrert kontaktinformasjon oppdatert. Samtidig har vi lagt til noen nye funksjoner.

Vi håper at sluttproduktet er en mer brukervennlig forhandlerweb, som oppfyller behovene dere som forhandlere har, samt kravene til universell utforming.

Innlogging

All informasjon dere har registrert på den nåværende forhandlerweben, blir med over til den nye versjonen. Det inkluderer alle brukere, så du skal kunne logge deg inn med det brukernavnet og passordet du allerede har.

Hvilken type bruker du har vil avgjøre hvor mye informasjon som er tilgjengelig for deg på forhandlerweben. Brukere med lesetilgang kan se mesteparten av innholdet, men ikke gjøre noen endringer. Informasjon som ikke er synlig med bare lesetilgang er EPP-innstillinger, IP-lister og administrasjon av egne brukere.

Brukere med admintilgang (administrasjonsrettigheter) kan se alt innholdet som er tilgjengelig for den forhandleren på forhandlerweben. De kan i tillegg gjøre endringer i forhandlerens kontaktinformasjon, brukere, med mere.

De viktigste endringene

Design

Design og uttrykk på forhandlerweben er harmonisert med design på de tekniske nettsidene (teknisk.norid.no). Dette gjelder også menysystemet. Designet skal oppfylle kravene til universell utforming.

Designet er responsivt og støttes ned til nettbrett, men foreløpig ikke mobil.

Innhold

Nytt på forhandlerweben er et dashbord hvor du finner nøkkeltall for porteføljen din, samt lenker til den informasjonen som er mest brukt på forhandlerweben.

All informasjon om økonomi er nå samlet under et eget menypunkt. Her kan du blant annet se hvilken fakturaadresse du har registrert, hente ut fakturakopier og se fakturadetaljer.

Alle hjelpetekster nå innbakt i tjenesten; separate hjelpesider er fjernet.

To-språklig

Forhandlerweben har til nå bare vært tilgjengelig på engelsk, men blir nå også tilgjengelig på norsk.

Glemt passord

Det er lagt til mulighet for å be om lenke for å sette nytt passord for en registrert bruker på forhandlerweben. For at dette skal fungere må det være registrert en e-postadresse på den aktuelle brukerprofilen. Vi anbefaler derfor at alle sjekker at dere har registrert en gyldig e-postadresse på brukerprofilene deres.

Med dette på plass, blir det da kun nødvendig å be Norid om hjelp til innlogging i tilfeller hvor brukerkontoen både mangler en gyldig e-postadresse, og det heller ikke er andre lokale brukere med administrasjonsrettigheter tilgjengelig.

Beskrivelse av IP-adresser

I listen der dere hvitelister IP-adresser og -blokker for tilgang til registreringstjenestene og whois-databasen, har vi lagt til et notatfelt. Det kan dere bruke for å si hvem som benytter hver enkelt IP-adresse.

Vi håper dette gjør det enklere å holde kontroll på hvitelista, slik at dere lett kan fjerne IP-adresser som ikke lengre skal ha tilgang til tjenestene.

API

Vi tilbyr en ny JSON/REST-API som lar deg laste ned og lese datafiler. For å benytte denne tjenesten må du først opprette en egen API-bruker som brukes for autentisering mot API-et. Dette gjør du selv under brukeradministrasjonen på forhandlerweben.

Bekrefte registrert kontaktinformasjon

Du må bekrefte kontaktinformasjonen som er registrert på forhandlerkontoen med jevne mellomrom, ca hvert halvår. Det skjer ved at det dukker opp en egen dialogboks etter innlogging.

Testsystemet

Testsystemet oppdateres med den nye versjonen av forhandlerweben tirsdag 20. september 2022. Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med den nye forhandlerweben i testsystemet før den lanseres i produksjonssystemet den 11. oktober 2022.

Merk at del 2 av forhandlerprøven også vil bli oppdatert som følge av endringene i forhandlerweben.

Om det er noe du savner eller har andre innspill på den nye forhandlerweben så kan det sendes til info@norid.no. Vi vil selvsagt også gjerne ha beskjed hvis noe ikke fungerer som forventet.

]]>
Systemvedlikehold 2022-08-30 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2022-08-30/ Tue, 23 Aug 2022 10:59:15 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18493 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 30. august 2022 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Forhandlerseminar 17. november 2022 – sett av dagen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/forhandlerseminar-17-november-2022-sett-av-dagen/ Fri, 19 Aug 2022 11:20:39 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18475 Årets forhandlerseminar arrangeres torsdag 17. november på Hotel Sommero i Oslo. Kvelden i forveien inviterer vi til middag for alle forhandlere, både de som skal delta på seminaret og andre.

Dagen før forhandlerseminaret vil Nasjonalt internettforum 2022 bli arrangert. Dette vil også bli avholdt på Hotel Sommero i Oslo. Alle forhandlere er selvsagt velkommen til å delta også her.

Program og påmelding for forhandlerseminaret og Nasjonalt internettforum 2022 vil bli publisert senere i høst.

]]>
Norid AS er ISO 27001-sertifisert https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/norid-as-er-iso-27001-sertifisert/ Mon, 27 Jun 2022 12:08:54 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18445 I juni oppnådde Norid en ISO 27001-sertifisering som omfatter alle våre tjenester, systemer, lokasjoner og ansatte.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av internett. Dette øker kravene til sikkerhet for alle aktører som er en del av å levere den digitale grunnmuren vår. Domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon som er nødvendig for at internetts infrastruktur skal fungere. For Norid som registerenhet er det dermed svært viktig å ivareta sikkerheten og tilgjengeligheten til registreringstjenesten og navnetjenesten for de norske toppdomenene (.no, .sj, .bv).

I juni oppnådde vi en ISO 27001 sertifisering (PDF) som omfatter alle våre tjenester, systemer, lokasjoner og ansatte. ISO 27001 er en internasjonalt anerkjent standard som beskriver beste praksis for hvordan virksomheter beskytter sine informasjonsverdier, jobber med risikostyring, og kontinuerlig forbedrer arbeidet med informasjonssikkerhet.

 – Vi er svært stolte av å ha bestått sertifiseringen. Det er et resultat av vårt systematiske og kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet, som involverer alle ansatte i organisasjonen, sier Hilde Thunem, administrerende direktør i Norid.

]]>
Fornyelse av SSL/TLS-sertifikat – 2022-06-21 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/fornyelse-av-ssl-tls-sertifikat-2022-06-21/ Wed, 15 Jun 2022 10:00:40 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18429 Tirsdag 2022-06-21 kl.09:00 - 11:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for følgende registrytjenester:

 • epp.norid.no
 • eppclient.norid.no
 • registrar.norid.no

Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket.

NB: Nytt mellomsertifikat vil bli lagt til i sertifikatkjeden.

]]>
IPv6-konnektivitet på autoritative navnetjenere https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ipv6-konnektivitet-pa-autoritative-navnetjenere/ Tue, 14 Jun 2022 09:14:44 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18406 Norid ønsker å bidra til at konnektiviteten på IPv6 for autoritative navnetjenere under .no blir større. I den forbindelse innfører vi noen tiltak for å øke bevisstheten hos forhandlere og navnetjeneroperatører på IPv6-konnektivitet:
 • EPP-tjeneren vil ved kommandoene 'domain create' og 'domain update' returnere en varselmelding dersom ingen av navnetjenerne for domenet kan nås på IPv6. Det er altså kun for domener der ingen av navnetjenerne har IPv6-konnektivitet man vil få dette varselet. Det er også slik at dette kun er en varselmelding. Den fører ikke til at operasjonen feiler. Det blir laget daglig oppdaterte lister over domener som ikke har IPv6-konnektivitet på noen av sine navnetjenere. Disse kan hentes ut av forhandlerne fra forhandlerweben, og vi oppfordrer forhandlere til å bruke listen som et utgangspunkt for å få lagt inn IPv6-konnektivitet for domener som mangler dette.
 • Den web-baserte domenesjekk-tjenesten, dnscheck.norid.no, endres slik at det gis en varselmelding (men ikke feil) på alle navnetjenerne som mangler IPv6-konnektivitet. Merk at vi her varsler om manglende IPv6-konnektivitet på hver enkelt navnetjener.

Disse tiltakene er nå satt i produksjon. På lengere sikt planlegger vi å endre regelverket slik at det blir et krav at minst én av navnetjenerne for hvert domene har IPv6-konnektivitet. Det er foreløbig ikke satt en dato for dette, og vi ønsker at en betydelig andel av domenene allerede har IPv6-konnektivitet før et slikt krav innføres.

]]>
Systemvedlikehold 2022-06-14 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2022-06-14/ Tue, 07 Jun 2022 09:29:41 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18396 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 14. juni 2022
kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Systemvedlikehold 2022-05-31 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2022-05-31/ Wed, 25 May 2022 11:33:56 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18380 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 31. mai 2022
kl. 08:00 - 10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

]]>
Påminnelse – digitalt seminar 24. mai https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-digitalt-seminar-24-mai/ Wed, 18 May 2022 07:59:06 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18360 Husk påmelding til digitalt seminar om den nye forhandleravtalen. Seminaret arrangeres tirsdag 24. mai, fra klokken 10 – 11, og strømmes via Teams.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist er fredag 20. mai 2022.

]]>
Invitasjon til digitalt seminar om den nye forhandleravtalen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/invitasjon-til-digitalt-seminar-om-den-nye-forhandleravtalen/ Mon, 25 Apr 2022 08:56:00 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18296 Vi ønsker alle forhandlere velkommen til et digitalt fagseminar. Seminaret arrangeres tirsdag 24. mai, fra klokken 10 – 11, og strømmes via Teams. 

Temaet for seminaret er den nye forhandleravtalen, med fokus på hva som er nytt for deg som forhandler. Vi vil også snakke litt om hvordan forhandlermarkedet ser ut etter overgangen til ny avtale.  

Hvis det er spesielle områder i forhandleravtalen du vil vi skal belyse, send oss gjerne en e-post i forkant av seminaret. Send det i så fall inn til oss så snart som mulig og senest innen fredag 13. mai 2022. Det vil også være mulig å stille spørsmål underveis i seminaret.  

Arrangementet er en fin mulighet for faglig oppdatering, og vi oppfordrer alle til å melde seg på.  

Arrangementet er gratis, og hver forhandler kan melde på flere deltakere.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist er fredag 20. mai 2022.

]]>
Åpningstider i påsken https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-pasken-2022/ Thu, 07 Apr 2022 08:27:38 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18289 I forbindelse med påsken har Norid følgende åpningstider:

Mandag 11. april: Vanlig åpningstid
Tirsdag 12. april: Vanlig åpningstid
Onsdag 13. april: 10.00 - 12.00
Torsdag 14. april tom mandag 18. april: Stengt

Sonefila kjøres som vanlig i hele påska.

Vi ønsker alle en god påskeferie.

]]>
Systemvedlikehold av testtjenester tirsdag 2022-04-05 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-av-testtjenester-tirsdag-2022-04-05/ Mon, 04 Apr 2022 09:22:56 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18283 Norid foretar systemvedlikehold av testtjenester tirsdag 5. april 2022 kl. 09:00-15:00.

Testversjonene av Forhandlerweb, EPP-klient, EPP-tjener, Egenerklæring, Person-ID, Forhandler-whois, Whois, DAS, RDAP og DNS-sjekk vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

]]>
Nytt navn på e-postlista for forhandlere https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/nytt-navn-pa-e-postlista-for-forhandlere/ Tue, 01 Mar 2022 09:04:47 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18240 Norid har endret navn på e-postlista for forhandlere fra registrar@lists.norid.no til forhandlere@norid.no. Lista ble samtidig flyttet til Exchange som ny e-post listetjeneste.

E-postadresser som allerede var påmeldt e-postlista, er tatt med over til den nye lista. Det er derfor ikke nødvendig å melde deg på lista på nytt. Administrasjon av egne listemedlemmer skjer som før på forhandlerweben.

E-postmeldingene fra lista vil fortsatt bli publisert som innslag på den tekniske weben.

Denne meldingen blir sendt ut både fra gammel og ny e-postliste. Hvis du ikke mottar e-posten fra ny liste, sjekk om den har havnet i søppelpost. Om du heller ikke finner den i søppelposten, ta kontakt med oss på info@norid.no.

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2022-01-25 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-tirsdag-2022-01-25/ Tue, 18 Jan 2022 12:30:24 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18202 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 25. januar 2022 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Åpningstider i julen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-julen-2021/ Wed, 22 Dec 2021 09:30:45 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18195 I julen har Norid følgende åpningstider:

Torsdag 23. desember: 10 - 14
Julaften: stengt
Mandag 27. desember: 10 -14
Tirsdag 28. desember: 10 - 14
Onsdag 29. desember: 10 - 14
Torsdag 30. desember: 10 - 14
Nyttårsaften: stengt

Sonefila genereres som vanlig gjennom julen.

Vi takker for samarbeidet i 2021 og ønsker god jul og godt nytt år.

]]>
DNSSEC-algoritmerullering av sonene .no og .sj. https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/dnssec-algoritmerullering-av-sonene-no-og-sj/ Tue, 14 Dec 2021 09:50:47 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18178 I januar neste år vil Norid gjennomføre en DNSSEC algoritmerullering på sonene .no og .sj. Nøklene i disse sonene (KSK og ZSK) vil i løpet av rulleringen bli endret fra algoritme 8, RSASHA256, til algoritme 13, ECDSAP256SHA256.

Det er bare nøklene for våre egne sonedata, sammen med signaturene til disse, som blir endret på. DNS-dataene for de delegerte domenene blir ikke påvirket, og endringen vil derfor ikke få noen konsekvenser som domeneforhandlere trenger å forholde seg direkte til.

I perioden mens rulleringen pågår vil sonene ha doble sett av KSK- og ZSK-nøkler, og alle sonedataene vil være signert dobbelt opp både med gamle og nye nøkler. Dette medfører at mengden data i .no-sonen blir vesentlig større enn til vanlig. Resolvende navnetjenere vil i den forbindelse kunne bruke noe mer minne for å cache data fra spørringer mot .no. Vi forventer likevel ikke at mengden av dette vil utgjøre mye i den store sammenhengen.

Vi planlegger å starte rulleringen 5. januar. Rulleringen vil pågå i ca. 20 dager.

]]>
Faktura for november er nå sendt ut https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/faktura-for-november-er-na-sendt-ut/ Wed, 08 Dec 2021 09:09:20 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18164 Alle forhandlere som har hatt transaksjoner i november skal nå ha fått tilsendt faktura.

Fakturaen er sendt per EHF til de som er registrert som EHF mottakere. For alle andre er fakturaen sendt per e-post. Betalingsfristen er 14 dager (forfallsdato er angitt på fakturaen).

Liste over hvilke domenenavn fakturaen gjelder finnes som vanlig på forhandlerweben. Der er det også mulig å laste ned en PDF-kopi av fakturaen.

Dersom du ikke har mottatt faktura, ta kontakt med oss på info@norid.no.

Mer informasjon om ny faktureringsrutine.

]]>
Resterende saldo er nå utbetalt https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/resterende-saldo-er-na-utbetalt/ Tue, 30 Nov 2021 08:12:31 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18154 Alle forhandlere med innestående saldo ved overgangen til etterskuddsfakturering har nå fått utbetalt restbeløpet.

Beløpet er utbetalt til det kontonummeret den enkelte har oppgitt på forhandlerweben.

Utsending av første etterskuddsfaktura vil starte i morgen 1. desember, og vil gjelde transaksjoner i november. Det kan ta noen dager før alle faktura er sendt ut.

Mer informasjon om ny faktureringsrutine.

]]>
Nå er det etterskuddsfakturering som gjelder https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/na-er-det-etterskuddsfakturering-som-gjelder/ Mon, 01 Nov 2021 07:33:30 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18126 Norid har nå gått over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger er avviklet, og du skal ikke lenger betale penger på saldo.

Siste kontantfaktura blir sendt ut i dag, 1. november 2021. Denne viser hvor mye som er trukket fra saldo for nye og forlengede abonnementer i oktober.

Avgiftsbelagte transaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges), vil nå bli fakturert etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Første etterskuddsfaktura vil bli sendt ut 1. desember 2021. Denne fakturaen vil gjelde transaksjoner i november.

Tidligere varsel om ny faktureringsrutine

Mer om betaling for domeneabonnementer

Utbetaling av restsaldo

I løpet av november vil du få tilbakebetalt det som gjenstår på din saldo. Beløpet vil bli utbetalt til det kontonummeret som er registrert på forhandlerweben under fanen Accounting.

Det er viktig at du fra nå ikke betaler mer til saldo.

]]>
Oppdatering av testsystemet 2. november 2021 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppdatering-av-testsystemet-2-november-2021/ Tue, 26 Oct 2021 10:33:32 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18081 For å begrense tilgangen til noen av tjenestene på *.test.norid.no vil vi aktivere IP-filter for tjenestene på samme måte som i dagens produksjon.

De tjenester som blir berørt er:

 • epp.test.norid.no
 • eppclient.test.norid.no
 • registrar.test.norid.no
 • registrarwhois.test.norid.no
 • rdap.test.norid.no

Husk å legge inn aktuelle IP-adresser eller adresseblokk vha Forhandlerweb (Admin / Registry Access / IP-addresses).

]]>