Norid https://teknisk.norid.no Driver registeret for norske domenenavn Wed, 17 Feb 2021 11:40:55 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.2 ICANN holder workshop 3. mars – «ICANN and its technical mission” https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/icann-holder-workshop-3-mars-icann-and-its-technical-mission/ Tue, 09 Feb 2021 13:57:15 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16315 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) inviterer til en digital workshop 3. mars kl.  14.00–17.00 (CET). Workshopen er rettet mot teknologer som ønsker mer informasjon om hvordan det øverste nivået i domenenavnsystemet håndteres. 

Som den internasjonale forvalteren av toppdomener, lager ICANN retningslinjer for tildeling og registrering av disse. På workshopen vil de informere om arbeidet i forbindelse med DNSSEC-signering og drift av rotsonen. ICANN samler også ulike aktører for å lage overordnede regler for generiske toppdomener (som .com, .org eller .shop). Workshopen går gjennom noen av initiativene fra ICANN for disse toppdomenene.

ICANN mener denne workshopen vil være nyttig både for de som har erfaring med ICANN fra før og for nye aktører i bransjen. 

Påmelding til workshopen: https://features.icann.org/event/icann-organization/nordic-region-workshop-icann-and-its-technical-mission 

For landkodetoppdomener (som .no eller .se) fastsettes retningslinjer og vilkår i det enkelte land. Norid har ansvaret for driften av de norske landkodetoppdomenene og følger de rammevilkårene som er fastsatt i domeneforskriften.  Norid og norske myndigheter deltar i ICANN-prosesser der det er relevant for å fremme Norges syn. 

Om ICANN, https://www.icann.org/ 

Om DNSSEC i Norge, https://www.norid.no/no/om-domenenavn/veiledere/sikrere-norske-domenenavn-med-dnssec/ 

]]>
Åpningstider i julen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-julen-2020/ Fri, 18 Dec 2020 11:02:03 +0000 /?p=16285 I julen har Norid følgende åpningstider:

Onsdag 23. desember: 10 - 14
Julaften: stengt
1. juledag: stengt
Mandag 28. desember: 10 -14
Tirsdag 29. desember: 10 - 14
Onsdag 30. desember: 10 - 14
Nyttårsaften: stengt
1. nyttårsdag: stengt

Sonefila genereres som vanlig gjennom julen.

Vi takker for samarbeidet i 2020 og ønsker god jul og godt nytt år.

]]>
Ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres 17. november https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/2020-11-11-ny-dnscheck/ Wed, 11 Nov 2020 09:06:33 +0000 /?p=16215 En ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres tirsdag 17. november. Norid har tatt i bruk testverktøyet Zonemaster som er utviklet i et samarbeid mellom registreringstjenestene IIS (.se og .nu) og AFNIC (.fr).

Den nye tjenesten blir lansert på den nåværende adressen https://dnscheck.norid.no

]]>
Påminnelse – forhandlerseminar 18. november 2020 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-forhandlerseminar-2020/ Tue, 10 Nov 2020 14:30:04 +0000 /?p=16206 Husk påmelding til forhandlerseminaret innen fredag 13. november.

Seminaret avvikles i år som digitalt arrangement.

Program og påmelding

]]>
Invitasjon til forhandlerseminar 18. november https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/invitasjon-til-forhandlerseminar-18-november/ Fri, 16 Oct 2020 06:00:00 +0000 /?p=16168 Det er klart for påmelding til årets forhandlerseminar. Seminaret blir arrangert digitalt onsdag 18. november.

Program og påmelding til seminaret. Påmeldingsfrist: fredag 13. november 2020.

Arrangementet er en fin mulighet for faglig oppdatering, og vi oppfordrer alle som har anledning, til å melde seg på. Arrangementet er selvsagt gratis, og hver forhandler kan melde på flere deltakere.

Internettforum 2020 arrangeres dagen før forhandlerseminaret, tirsdag 17. november, også dette går digitalt. Vi har et spennende program, og alle forhandlere er selvsagt velkommen til å delta også her.

Den planlagte middagen dagen før forhandlerseminaret må av naturlige årsaker utgå i år, men vi håper på bedre tider, og at vi kan møtes fysisk neste år både til seminar og middag.

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2020-09-22 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2020-09-22/ Tue, 15 Sep 2020 09:11:37 +0000 /?p=16132 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 22. september 2020 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Forhandlerseminaret 18. november går digitalt https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/arets-forhandlerseminar-blir-digitalt/ Tue, 01 Sep 2020 07:07:54 +0000 /?p=16101 Årets forhandlerseminar blir arrangert 18. november. Arrangementet vil i år gå digitalt.

Programmet er i ferd med å ta form. Innspill til interessante og relevante tema mottas med takk.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding og agenda, og håper mange forhandlere har mulighet til å delta.

]]>
Ny teknisk web lanseres 26. august https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-teknisk-web-lanseres-26-august/ Tue, 25 Aug 2020 09:02:46 +0000 /?p=15872 Norid lanserer ny teknisk web 26. august. Teknisk web er en felles inngang til åpen teknisk informasjon beregnet på domeneforhandlerne og andre bransjespesialister, som internettleverandører, programvareutviklere og andre.

I denne omgang har vi restrukturert de åpne websidene. Den videre planen er å revidere og modernisere EPP-klienten og forhandlerweben og gjøre relevante forhandlerdata mer tilgjengelig i et mer brukervennlig grensesnitt.

Vi har gjort en omfattende restrukturering av innholdet fra de gamle websidene, og som en hovedregel har det ikke vært mulig å peke om fra gammel til ny løsning. Gamle bokmerker vil dermed ikke fungere. Vi beklager eventuelt merarbeid som måtte oppstå pga. omleggingen.

Vi tar gjerne imot ris og ros når det gjelder de nye sidene, og vi vil selvsagt gjerne ha beskjed hvis noe ikke fungerer som forventet.

Ny teknisk web er tilgjengelig på /no/ utpå dagen 26. august.

]]>
Ny versjon av dnscheck.norid.no https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-versjon-av-dnscheck-norid-no/ Mon, 24 Aug 2020 11:35:35 +0000 /?p=15780 En ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres innen kort tid. Norid har tatt i bruk testverktøyet Zonemaster som er utviklet i et samarbeid mellom registreringstjenestene IIS (.se og .nu) og AFNIC (.fr).

I mellomtiden kan man teste tjenesten her: https://zonemaster.norid.no/

Når den nye tjenesten, basert på Zonemaster, blir lansert kommer den flyttes til dnscheck.norid.no.

]]>
Påminnelse – endring av tillatte nøkkelalgoritmer og digest-typer for DNSSEC https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-endring-av-tillatte-nokkelalgoritmer-og-digest-typer-for-dnssec/ Tue, 18 Aug 2020 13:07:00 +0000 /?p=15608 Påminnelse: Norid vil 2020-09-01 endre på hvilke nøkkelalgoritmer og digest-typer som tillates for DNSSEC-sikrede domener. Dette i henhold til retningslinjene i RFC-8624.

Etter endringen vil følgende nøkkelalgoritmer tillates:

5 RSASHA1
7 RSASHA1-NSEC3-SHA1
8 RSASHA256
10 RSASHA512
13 ECDSAP256SHA256
14 ECDSAP384SHA384
15 ED25519
16 ED448

Og følgende digest-typer:

2 SHA-256
4 SHA-384

]]>