Norid https://teknisk.norid.no Driver registeret for norske domenenavn Tue, 19 Oct 2021 12:42:22 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 DNSSEC-algoritmerullering av Norids soner under .no. https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/dnssec-algoritmerullering-av-norids-soner-under-no/ Tue, 19 Oct 2021 12:40:51 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18069 Norid vil i november gjennomføre en DNSSEC-algoritmerullering for alle våre undersoner av .no. Selve .no-sonen blir ikke endret på i denne omgangen. Nøklene i undersonene (KSK og ZSK) vil i løpet av rulleringen bli endret fra algoritme 8, RSASHA256, til algoritme 13, ECDSAP256SHA256. Det er bare nøklene for våre egne sonedata, sammen med signaturene til disse, som blir endret på. DNS-dataene for de delegerte domenene blir ikke påvirket, og endringen vil derfor ikke få noen konsekvenser som domeneforhandlere trenger forholde seg direkte til.

I perioden mens rulleringen pågår vil alle sonene ha doble sett av KSK- og ZSK-nøkler, og alle sonedataene vil være signert dobbelt opp både med gamle og nye nøkler. Dette medfører at sonedataene blir en del større, og resolvende navnetjenere vil i den forbindelse kunne bruke noe mer minne for å cache data fra undersonene. Vi forventer likevel ikke at mengden av dette vil utgjøre mye i den store sammenhengen.

Vi planlegger starte rulleringen 2. november. Rulleringen vil pågå i ca.
20 dager. Rullering av TLD-sonene .no og .sj er planlagt rett over nyttår.

]]>
Økt sikkerhet med ny forhandleravtale https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/okt-sikkerhet-med-ny-forhandleravtale/ Fri, 15 Oct 2021 08:46:26 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18058 Det var totalt 335 forhandlere da prosessen med ny forhandleravtale startet i juni 2021. Etter at fristen for å inngå den nye avtalen gikk ut i slutten av august hadde 268 forhandlere – åtte av ti – valgt å bli med videre.

Reduksjonen i antall forhandlere har ikke ført til større endringer i fordelingen av markedsandeler i totalmarkedet. Når det gjelder markedene for de største foretakene i Norge eller nettstedene med høyest trafikk, er markedsfordelingen identisk i juni og september.

– Vi har i dag færre domeneforhandlere enn før denne omleggingen, men kan konstatere at konkurransen forhandlerne imellom innenfor ulike kundesegment fungerer, og at domeneforhandlerne i sum gir et bredt og variert tilbud til kundene, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid.

Les hele saken

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2021-10-12 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-tirsdag-2021-10-12/ Tue, 05 Oct 2021 10:22:02 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18034 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 12. oktober 2021 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Oppdatering av testsystemet 30. september 2021 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppdatering-av-testsystemet-30-september-2021/ Wed, 29 Sep 2021 08:15:00 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=18020 Som følge av overgangen til etterskuddsfakturering, vil testsystemet for forhandlerweben og EPP bli oppdatert torsdag 30. september 2021.

Endringene som vil bli utført er:

 • Responsmeldinger i EPP-kanalen og e-poster som gjelder saldo, blir uaktuelle og fjernes
 • Parametere og informasjon som gjelder forhåndsinnbetalinger og saldo, blir uaktuelle og fjernes fra forhandlerweben

Endringene vil bli utført i tidsrommet 08:00 - 10:00, og testsystemet vil være nede noen minutter i løpet av oppdateringen.

]]>
Norid går over til etterskuddsfakturering https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/norid-gar-over-til-etterskuddsfakturering/ Mon, 13 Sep 2021 10:41:51 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17987 Fra og med november 2021 vil vi gå over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger utgår. Avgift for nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Etter overgangen vil fakturering skje etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Du faktureres da avgift for alle nye og forlengede domeneabonnementer i måneden som er gått.

Tidsplan for overgangen

Overgangen til etterskuddsfakturering vil skje 1. november 2021. Det betyr at den siste kontantfakturaen sendes ut 1. november 2021. Samme dato oppdateres registreringssystemet slik at transaksjoner som koster penger, ikke lenger trekkes fra saldo, men samles opp for utfakturering den første arbeidsdagen i påfølgende måned.

Første etterskuddsfaktura vil bli sendt ut 1. desember 2021. Denne fakturaen vil da bestå av abonnementsavgift for alle nye og forlengede abonnementer i november.

Samtidig som vi går over til etterskuddsfakturering, vil vi også bytte regnskapsleverandør. Det betyr at etter den siste kontantfakturaen er sendt ut 1. november 2021, vil alle fakturaer bli sendt ut fra et nytt regnskapssystem. Dette skal ikke ha noen konsekvenser for deg som mottaker av fakturaene, bortsett fra at den nye fakturaen kan se litt annerledes ut enn den du fikk tidligere.

Endringer i registreringssystemet

Overgangen til etterskuddsfakturering vil medføre noen endringer i våre systemer:

 • Responsmeldinger i EPP-kanalen og e-poster som gjelder saldo, blir uaktuelle og fjernes
 • Parametere og informasjon som gjelder forhåndsinnbetalinger og saldo, blir uaktuelle og fjernes fra forhandlerweben

Testsystemet vil bli oppdatert med endringene i god tid før produksjonssetting. Nærmere informasjon om når testsystemet blir oppdatert vil bli sendt ut så snart det er klart.

Utbetaling av resterende saldo

Etter at siste kontantfaktura er sendt ut, vil du få tilbakebetalt det som gjenstår på din saldo. Dette vil skje i løpet av november måned. Beløpet vil bli utbetalt til det kontonummeret som er registrert på forhandlerweben under fanen Accounting. Det kan være smart å sjekke at dette kontonummeret er korrekt.

Bakgrunn for endring av betalingsrutinen

Ordningen med forskuddsinnbetalinger har ført til utfordringer både hos forhandlerne og hos Norid. Blant annet har vi fått tilbakemeldinger om at det er vanskelig og tidkrevende å følge opp det regnskapsmessige. Den tette koblingen mellom registrering av innbetalinger og tilgang til å bestille og forlenge domeneabonnementer har gjort rutinen sårbar ved forsinkelser rundt registrering av innbetalinger i regnskapssystemet. Vi mener at en ordning med etterskuddsfakturering vil eliminere disse utfordringene.

Mer informasjon om betalingsfrister og oppfølging av ny faktureringsrutine vil bli sendt ut når overgangen nærmer seg.

]]>
Oppdatering av forhandlerweb tirsdag 14/9-2021 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/2021-09-14-oppdatering-forhandlerweb/ Tue, 07 Sep 2021 13:12:18 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17956 Norid oppdaterer programvaren for forhandlerweben tirsdag 14/9-2021, i tidsrommet 08:00 til 10:00.

Forhandlerweben vil være nede noen minutter i løpet av oppdateringen.

Det kommer ut noen små endringer som vil være synlige for forhandlerene, disse er:

 • I Summary-fanen: I øverste 'Status data'-blokk kommer det inn en ny informasjonsrad som viser antall og prosentdel signerte domener.
 • I Daily-fanen: Domenelista har fått noe endret innhold. Ny informasjon i header om antall signerte domener er lagt til. Informasjon i header om egenerklæringer på papir er fjernet. I tillegg er kolonnen authInfo fjernet, da den ikke viser noe nyttig informasjon lenger, siden alle delegeringer skal ha authInfo satt. Forhandlere som har et script som prosesserer domenelista må muligens justere litt på programmet.

]]>
Fristen for å inngå ny forhandleravtale nærmer seg https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/fristen-for-a-innga-ny-forhandleravtale-naermer-seg/ Mon, 09 Aug 2021 09:51:39 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17402 Nå haster det hvis du ønsker å fortsette som forhandler, men fortsatt ikke har inngått den nye forhandleravtalen. Fristen for å inngå ny avtale er 18. august 2021.

Merk at det ikke er tilstrekkelig bare å signere den nye avtalen, du må også gjøre en del andre forberedelser. Blant annet må du registrere en primærkontakt, og primærkontakten må gjennomføre den oppdaterte forhandlerprøven.

Her finner du en fullstendig oversikt over stegene som må gjennomføres

Det er også viktig at du gir beskjed til Norid på info@norid.no så snart alle stegene er gjennomført. Avtalen trer i kraft først når Norid har signert avtalen.

Hvis den nye avtalen mellom deg og Norid ikke har trådt i kraft innen 18. august 2021, er du ikke lenger domeneforhandler hos Norid, og du mister tilgangen til Norids systemer.

Hvis du er usikker på om du er over på ny forhandleravtale, kan du sjekke om du står oppført på oversikten over forhandlere som viderefører avtalen.

Hvis du mener du har utført det som skal til for å være over på ny avtale, men IKKE står på denne oversikten må du snarest kontakte Norid på info@norid.no.

]]>
Overgang til ny forhandleravtale godt i gang https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/overgang-til-ny-forhandleravtale-godt-i-gang/ Fri, 02 Jul 2021 10:19:05 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17139 Et par uker etter utsendelsen er mange av forhandlerne godt i gang med det som må til for å inngå ny forhandleravtale. 125 forhandlere har tatt det første steget og signert avtalen, mens 39 forhandlere har fullført overgangen. Med det har 16 prosent av domenenavnene en forhandler som er over på ny avtale.

Merk at det ikke er tilstrekkelig bare å signere den nye avtalen, du må også gjøre en del andre forberedelser. Blant annet må du registrere en primærkontakt, og primærkontakten må gjennomføre den oppdaterte forhandlerprøven.

Her finner du en fullstendig oversikt over stegene som må gjennomføres

Hvis du allerede nå vet at du ikke ønsker å fortsette som forhandler, kan du sende oss en oppsigelse for å avslutte avtalen.

Hvis du framover tar sikte på å samarbeide med en annen forhandler eller trenger å finne en forhandler som kan overta din domeneportefølje, kan du finne en på oversikten over forhandlere som har inngått ny forhandleravtale med Norid.

]]>
Feil i utsending av faktura 1. juli https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/feil-i-utsending-av-faktura-1-juli/ Fri, 02 Jul 2021 08:59:47 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17130 I forbindelse med utsendingen av kontantfaktura for juni, har det feilaktig blitt sendt ut kontantfaktura fra testsystemet. Vennligst se bort fra faktura med avsender "Uninett malselskap".

Disse feilaktige fakturaene er sendt på e-post. Korrekte faktura er sendt ut til alle forhandlere som normalt, og disse har avsender "Norid AS".

Vi beklager feilen.

]]>
Ny egenerklæring trer i kraft 24. august 2021 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-egenerklaering-trer-i-kraft-24-august-2021/ Thu, 01 Jul 2021 08:22:47 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=17108 Norid innfører en revidert forhandleravtale. Dette medfører blant annet
at noen avtalevilkår for domeneforhandlere fjernes fra
abonnementsvilkårene i regelverket fordi de er dekket i den nye
forhandleravtalen. Egenerklæringen oppdateres som en del av dette.

For å gjøre skillet mellom abonnementsvilkårene og forhandlervilkårene ryddigere, oppdaterer vi regelverket etter at overgangsperioden for ny forhandleravtale er utløpt. Du kan lese detaljene om endringene her.

Oppdatering av egenerklæringen (vedlegg G)

For deg som domeneforhandler er det én endring som er spesielt viktig: Vedlegg G – Egenerklæringen oppdateres. Det betyr at de forhandlerne som har bakt inn egenerklæringen i sine egne systemer, må gjøre en oppdatering. Den nye egenerklæringen

 • får versjonsnummer v3.2 2021-08-24
 • gjelder fra 24. august 2021 (Norids hjelpeverktøy oppdateres samtidig)
 • fungerer parallelt med dagens versjon v3.1 2019-12-10 frem til 28. september

Fra og med 28. september vil registreringssystemet kun godta versjon v3.2.

Du kan teste ny egenerklæring mot Norids testsystem allerede nå. Oppdaterte spesifikasjoner for egenerklæringen finner du på Kravspesifikasjon for egenerklæringen fra 2021-08-24.

]]>
Klart for overgang til ny forhandleravtale https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/klart-for-overgang-til-ny-forhandleravtale/ Tue, 15 Jun 2021 09:17:09 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16888 Det er nå klart for overgang til den nye forhandleravtalen. For å kunne fortsette som forhandler, må du senest 18. august 2021 akseptere den nye avtalen ved å signere den og gjøre det som er nødvendig i forbindelse med overgangen.

Det du må gjøre, er listet opp på denne nettsiden:

Overgang til ny forhandleravtale

Varsel om overgang til ny avtale er sendt til alle forhandlere per e-post og brev.

I løpet av dagen vil du også få tilsendt en e-post med lenke til en elektronisk versjon av den nye forhandleravtalen. Dette er den versjonen av avtalen som skal signeres. E-posten sendes til den juridiske kontaktpersonen som du har oppgitt på forhandlerweben. Denne e-posten sendes fra no-reply@oneflow.com. Hvis du ikke mottar den, vær vennlig å sjekk spamfilteret ditt.

Vennligst kontakt oss på info@norid.no snarest hvis du ikke har mottatt informasjonen.

]]>
Ny forhandleravtale er klar https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-forhandleravtale-er-klar/ Fri, 11 Jun 2021 09:30:22 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16867 Flere forhandlere har benyttet muligheten til å kommentere utkastet til ny forhandleravtale. Vi har gått gjennom innspillene og gjort enkelte justeringer, og endelig avtaletekst er nå klar. Overgang til den nye avtalen starter 15. juni 2021.

Vi vil takke de forhandlerne som har tatt seg tid til å lese avtaleutkastet og gi kommentarer. Vi har gjort noen små justeringer for å gjøre enkelte forhold tydeligere og lettere å tolke, og har gjort mindre endringer i strukturen.

De viktigste materielle endringene er at forhandlernes plikt til å varsle hvis de oppdager avvik i Norids systemer, begrenses til å gjelde bare for betydelige hendelser. I tillegg innskrenker vi hva som regnes som vesentlig mislighold av avtalen.

Her kan du lese den endelige avtaleteksten

Overgangen til den nye avtalen starter 15. juni. Da blir avtalen sendt ut til forhandlerne for signering.  Varsel om overgang til ny avtale sendes samtidig ut til alle forhandlere per e-post og brev.

]]>
Påminnelse – sjekk registrert kontaktinformasjon https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-sjekk-registrert-kontaktinformasjon/ Wed, 02 Jun 2021 09:04:19 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16856 Ny forhandleravtale sendes ut om kort tid. Vi vil derfor minne om at det er viktig at alle forhandlere sjekker at registrert kontaktinformasjon på forhandlerweben er oppdatert. Fristen for å oppdatere er 4. juni.

Se tidligere nyhetssak for mer informasjon.

]]>
Sjekk registrert kontaktinformasjon https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/sjekk-registrert-kontaktinformasjon/ Wed, 26 May 2021 06:16:27 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16819 Ny forhandleravtale sendes ut om kort tid. Det derfor er viktig at alle forhandlere sjekker at registrert kontaktinformasjon på forhandlerweben er oppdatert. Fristen for å oppdatere er 4. juni.

Forslag til ny avtaletekst har vært ute på høring. Neste steg er å ferdigstille avtalen og sende den ut til forhandlerne for signering. Oppsigelse av nåværende avtale sendes ut samtidig.

Alle forhandlere plikter å sørge for at registrert kontaktinformasjon er oppdatert til enhver tid. Nå er det ekstra viktig at alle logger seg inn på forhandlerweben og tar en ekstra sjekk av registrert kontaktinformasjon slik at brev og e-post fra oss kommer frem til rette vedkommende. Kontaktinformasjonen må oppdateres senest fredag 4. juni 2021.

Du finner kontaktinformasjonen under fanen Organizationalforhandlerweben. Det er spesielt viktig at følgende kontaktinformasjon er korrekt:

 • postadresse og e-postadresse for organisasjonen (Organization name)
 • personnavn og e-postadresse for juridisk kontakt (Legal contact name)

Innlogging til testsystem

Vi anbefaler samtidig at du forsikrer deg om at innlogging til testsystemene for forhandlerweben og EPP fungerer, da innlogging til testsystemene vil være påkrevd i forbindelse med overgang til ny avtale. Dette gjelder begge testkontoene som alle forhandlere har fått tildelt.

Bruk listen over Norids tjenester og verktøy for å finne de relevante URL-ene.

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2021-06-01 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-tirsdag-2021-06-01/ Tue, 25 May 2021 07:36:51 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16834 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 1. juni 2021 kl. 08:00-10:00. Arbeidet er en del av verifisering av funksjonalitet etter oppgraderingen av Norids infrastruktur.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Adressene som brukes for registreringstjenestene er:

IPv4:

 • 78.91.120.160/28
 • 158.39.52.160/28

IPv6:

 • 2001:700:4600:5::/64
 • 2001:700:4601:5::/64

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2021-05-11 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-tirsdag-2021-05-11/ Wed, 05 May 2021 06:09:52 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16777 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 11. mai 2021 kl. 08:00-10:00. Arbeidet er en del av verifisering av funksjonalitet etter oppgraderingen av Norids infrastruktur.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Adressene som brukes for registreringstjenestene er:

IPv4:

 • 78.91.120.160/28
 • 158.39.52.160/28

IPv6:

 • 2001:700:4600:5::/64
 • 2001:700:4601:5::/64

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Utkast til ny forhandleravtale – invitasjon til å gi innspill https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/utkast-ny-forhandleravtale-invitasjon-innspill/ Tue, 04 May 2021 08:28:58 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16733 Norid er i ferd med å evaluere og revidere forhandleravtalen. Det foreligger nå et utkast til ny avtaletekst, og vi ønsker tilbakemeldinger på forslaget. Vi oppfordrer alle forhandlere til å gå gjennom teksten og gi eventuelle innspill. Frist for innspill: 21. mai 2021.

Notat som beskriver hovedpunktene i forslaget.

Utkast til ny forhandleravtale

Innspill sendes på e-post til info@norid.no. Angi «Innspill forhandleravtale» i emnefeltet og oppgi egen forhandler-ID (REG-hendel).

]]>
Oppgraderingen av Norids registry-infrastruktur er ferdig https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/2021-04-24-oppgradering-ferdig/ Sat, 24 Apr 2021 11:02:13 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16624 Oppgraderingen er nå ferdig og alle tjenester ble tilgjengelige fra kl. 12:58 lørdag 24. april.

Se tidligere nyhetssak for mer informasjon.

]]>
Påminnelse: oppgradering av Norids registry-infrastruktur https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-oppgradering-av-norids-registry-infrastruktur/ Fri, 23 Apr 2021 07:38:24 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16616 Vi minner om at Norid skal utføre en større jobb på registry-infrastrukturen denne helgen (23.-25. april).

Se tidligere nyhetssak for mer informasjon. Vi vil sende ut ny informasjon når tjenestene er tilgjengelige igjen.

]]>
Oppgradering av Norids testsystem https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppgradering-av-norids-testsystem/ Tue, 13 Apr 2021 13:43:30 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16600 Norid skal oppgradere testsystemet for registry onsdag 14. april, alle test-tjenester vi være utilgjengelige i en periode under dagen.

Etter oppgraderingen blir de nye tjenestene annonsert med nye IP-adresser i DNS.

]]>
Åpningstider i påsken https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-pasken-2021/ Mon, 29 Mar 2021 07:11:43 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16567 I forbindelse med påsken har Norid følgende åpningstider:
 • Mandag 29. mars: vanlig åpningstid
 • Tirsdag 30. mars: vanlig åpningstid
 • Onsdag 31. mars: 10.00 - 12.00
 • Torsdag 1. april tom mandag 5. april: Stengt

Sonefila kjøres som vanlig i hele påska.

Vi ønsker alle en god påskeferie.

]]>
Oppgradering av Norids registry-infrastruktur https://teknisk.norid.no/no/systemer/oppgradering-av-norids-registry-infrastruktur/ Wed, 24 Mar 2021 09:23:04 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16536 Norid vil gjøre en større oppgraderingen av den underliggende infrastrukturen for registry-systemet helgen 23.-25. april 2021, og registry-systemet vil i utgangspunktet være utilgjengelig i hele denne perioden. Systemet vil tas ned fredag 23. april kl. 16:00.

Registry-tjenestene vil heretter annonseres med to sett IP-adresser i DNS. Adresser brukt i ny løsning ligger i de samme adresseblokkene som brukes i dag.

IPv4:

78.91.120.160/28

158.39.52.160/28

IPv6:

2001:700:4600:5::/64

2001:700:4601:5::/64

Navnetjenesten påvirkes ikke av endringen.

]]>
Varsel om endring i EPP-grensesnittet. Passordbytte i EPP-login fjernes https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/epp-passordbytte-fjernes/ Tue, 16 Mar 2021 11:51:17 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16510 Norid vil 13. april i år fjerne muligheten til å endre passord i EPP gjennom login-kommandoen. I dagens EPP-grensesnitt er det mulig å endre login-passordet ved å sende med parametre for dette til login-kommandoen. Denne muligheten vil nå av sikkerhetsmessige grunner bli fjernet. Etter endringen vil det som før fortsatt være mulig å endre EPP-passordet i registrarweben.

]]>
ICANN holder workshop 3. mars – «ICANN and its technical mission” https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/icann-holder-workshop-3-mars-icann-and-its-technical-mission/ Tue, 09 Feb 2021 13:57:15 +0000 https://teknisk.norid.no/?p=16315 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) inviterer til en digital workshop 3. mars kl.  14.00–17.00 (CET). Workshopen er rettet mot teknologer som ønsker mer informasjon om hvordan det øverste nivået i domenenavnsystemet håndteres. 

Som den internasjonale forvalteren av toppdomener, lager ICANN retningslinjer for tildeling og registrering av disse. På workshopen vil de informere om arbeidet i forbindelse med DNSSEC-signering og drift av rotsonen. ICANN samler også ulike aktører for å lage overordnede regler for generiske toppdomener (som .com, .org eller .shop). Workshopen går gjennom noen av initiativene fra ICANN for disse toppdomenene.

ICANN mener denne workshopen vil være nyttig både for de som har erfaring med ICANN fra før og for nye aktører i bransjen. 

Påmelding til workshopen: https://features.icann.org/event/icann-organization/nordic-region-workshop-icann-and-its-technical-mission 

For landkodetoppdomener (som .no eller .se) fastsettes retningslinjer og vilkår i det enkelte land. Norid har ansvaret for driften av de norske landkodetoppdomenene og følger de rammevilkårene som er fastsatt i domeneforskriften.  Norid og norske myndigheter deltar i ICANN-prosesser der det er relevant for å fremme Norges syn. 

Om ICANN, https://www.icann.org/ 

Om DNSSEC i Norge, https://www.norid.no/no/om-domenenavn/veiledere/sikrere-norske-domenenavn-med-dnssec/ 

]]>
Åpningstider i julen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-julen-2020/ Fri, 18 Dec 2020 11:02:03 +0000 /?p=16285 I julen har Norid følgende åpningstider:

Onsdag 23. desember: 10 - 14
Julaften: stengt
1. juledag: stengt
Mandag 28. desember: 10 -14
Tirsdag 29. desember: 10 - 14
Onsdag 30. desember: 10 - 14
Nyttårsaften: stengt
1. nyttårsdag: stengt

Sonefila genereres som vanlig gjennom julen.

Vi takker for samarbeidet i 2020 og ønsker god jul og godt nytt år.

]]>
Ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres 17. november https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/2020-11-11-ny-dnscheck/ Wed, 11 Nov 2020 09:06:33 +0000 /?p=16215 En ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres tirsdag 17. november. Norid har tatt i bruk testverktøyet Zonemaster som er utviklet i et samarbeid mellom registreringstjenestene IIS (.se og .nu) og AFNIC (.fr).

Den nye tjenesten blir lansert på den nåværende adressen https://dnscheck.norid.no

]]>
Påminnelse – forhandlerseminar 18. november 2020 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-forhandlerseminar-2020/ Tue, 10 Nov 2020 14:30:04 +0000 /?p=16206 Husk påmelding til forhandlerseminaret innen fredag 13. november.

Seminaret avvikles i år som digitalt arrangement.

Program og påmelding

]]>
Invitasjon til forhandlerseminar 18. november https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/invitasjon-til-forhandlerseminar-18-november/ Fri, 16 Oct 2020 06:00:00 +0000 /?p=16168 Det er klart for påmelding til årets forhandlerseminar. Seminaret blir arrangert digitalt onsdag 18. november.

Program og påmelding til seminaret. Påmeldingsfrist: fredag 13. november 2020.

Arrangementet er en fin mulighet for faglig oppdatering, og vi oppfordrer alle som har anledning, til å melde seg på. Arrangementet er selvsagt gratis, og hver forhandler kan melde på flere deltakere.

Internettforum 2020 arrangeres dagen før forhandlerseminaret, tirsdag 17. november, også dette går digitalt. Vi har et spennende program, og alle forhandlere er selvsagt velkommen til å delta også her.

Den planlagte middagen dagen før forhandlerseminaret må av naturlige årsaker utgå i år, men vi håper på bedre tider, og at vi kan møtes fysisk neste år både til seminar og middag.

]]>
Systemvedlikehold tirsdag 2020-09-22 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-2020-09-22/ Tue, 15 Sep 2020 09:11:37 +0000 /?p=16132 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 22. september 2020 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Forhandlerseminaret 18. november går digitalt https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/arets-forhandlerseminar-blir-digitalt/ Tue, 01 Sep 2020 07:07:54 +0000 /?p=16101 Årets forhandlerseminar blir arrangert 18. november. Arrangementet vil i år gå digitalt.

Programmet er i ferd med å ta form. Innspill til interessante og relevante tema mottas med takk.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding og agenda, og håper mange forhandlere har mulighet til å delta.

]]>
Ny teknisk web lanseres 26. august https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-teknisk-web-lanseres-26-august/ Tue, 25 Aug 2020 09:02:46 +0000 /?p=15872 Norid lanserer ny teknisk web 26. august. Teknisk web er en felles inngang til åpen teknisk informasjon beregnet på domeneforhandlerne og andre bransjespesialister, som internettleverandører, programvareutviklere og andre.

I denne omgang har vi restrukturert de åpne websidene. Den videre planen er å revidere og modernisere EPP-klienten og forhandlerweben og gjøre relevante forhandlerdata mer tilgjengelig i et mer brukervennlig grensesnitt.

Vi har gjort en omfattende restrukturering av innholdet fra de gamle websidene, og som en hovedregel har det ikke vært mulig å peke om fra gammel til ny løsning. Gamle bokmerker vil dermed ikke fungere. Vi beklager eventuelt merarbeid som måtte oppstå pga. omleggingen.

Vi tar gjerne imot ris og ros når det gjelder de nye sidene, og vi vil selvsagt gjerne ha beskjed hvis noe ikke fungerer som forventet.

Ny teknisk web er tilgjengelig på /no/ utpå dagen 26. august.

]]>
Ny versjon av dnscheck.norid.no https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ny-versjon-av-dnscheck-norid-no/ Mon, 24 Aug 2020 11:35:35 +0000 /?p=15780 En ny versjon av dnscheck.norid.no lanseres innen kort tid. Norid har tatt i bruk testverktøyet Zonemaster som er utviklet i et samarbeid mellom registreringstjenestene IIS (.se og .nu) og AFNIC (.fr).

I mellomtiden kan man teste tjenesten her: https://zonemaster.norid.no/

Når den nye tjenesten, basert på Zonemaster, blir lansert kommer den flyttes til dnscheck.norid.no.

]]>
Påminnelse – endring av tillatte nøkkelalgoritmer og digest-typer for DNSSEC https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/paminnelse-endring-av-tillatte-nokkelalgoritmer-og-digest-typer-for-dnssec/ Tue, 18 Aug 2020 13:07:00 +0000 /?p=15608 Påminnelse: Norid vil 2020-09-01 endre på hvilke nøkkelalgoritmer og digest-typer som tillates for DNSSEC-sikrede domener. Dette i henhold til retningslinjene i RFC-8624.

Etter endringen vil følgende nøkkelalgoritmer tillates:

5 RSASHA1
7 RSASHA1-NSEC3-SHA1
8 RSASHA256
10 RSASHA512
13 ECDSAP256SHA256
14 ECDSAP384SHA384
15 ED25519
16 ED448

Og følgende digest-typer:

2 SHA-256
4 SHA-384

]]>
Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2020-06-23 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppgradering-av-norids-registrysystem-tirsdag-2020-06-23/ Thu, 18 Jun 2020 12:56:00 +0000 /?p=15601 Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 23. juni, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid. Registrytjenestene vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Oppdateringen vil medføre følgende endringer i systemet:

* EPP og registrarweb: Krav til passordstyrke for login endres. Passordstyrken beregnes nå på en mer fleksibel måte slik at den kan justeres enten ved å legge til flere bokstaver eller å bruke et større utvalg av spesialtegn. Mer detaljert informasjon om dette på krav til passord.

* EPP: Vi vil nå tillate endringer i kontaktdata på organisasjonsobjekt selv om organisasjonsnummeret til organisasjonen har blitt ugyldig

* EPP: Svarmeldingen for transfer på domener som er skedulert til sletting inneholder nå informasjon om hva som er årsaken til slettingen.

Navnetjenesten påvirkes ikke av oppdateringen.

]]>
Endring av tillatte nøkkelalgoritmer og digest-typer for DNSSEC https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/endring-av-tillatte-nokkelalgoritmer-og-digest-typer-for-dnssec/ Fri, 12 Jun 2020 12:38:00 +0000 /?p=15578 Norid vil 2020-09-01 endre de tekniske kravene for registrering av DNSSEC-data på domenenavn. Endringen vil føre til at enkelte av nøkkelalgoritmene og digest-typene som i dag er tillatt ikke lenger vil være det.

Bakgrunnen for endringen er dokumentet RFC-8624 som utkom i juni 2019. Dokumentet inneholder retningslinjer for hvilke nøkkelalgoritmer og digest-typer som anbefales og hvilke som frarådes brukt. Allerede registrerte data vil fortsette å virke som før og vil ikke påvirkes av endringen. Det er bare ved registrering av nye DNSKEY-data og DS-data (i forbindelse med nyregistreringer og oppdateringer av domener) at algoritmetypene og digest-typene vil bli sjekket.

Etter endringen vil kun følgende nøkkelalgoritmer tillates:

5 RSASHA1
7 RSASHA1-NSEC3-SHA1
8 RSASHA256
10 RSASHA512
13 ECDSAP256SHA256
14 ECDSAP384SHA384
15 ED25519
16 ED448

Og følgende digest-typer:

2 SHA-256
4 SHA-384

]]>
Endret åpningstid på telefon fra 15. juni https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/endret-apningstid-pa-telefon-fra-15-juni/ Thu, 11 Jun 2020 12:34:00 +0000 /?p=15567 Fra mandag 15. juni endrer vi tidsrommet for mottak av telefoner til Norid på telefonnummer 73 55 73 55. Ny telefontid vil bli kl. 10.00–14.00 mandag–fredag. E-postmottak til adressen info@norid.no vil være betjent i kontortida (kjernetid) kl. 09.00–15.00 som tidligere.]]> Systemvedlikehold tirsdag 2020-06-16 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/systemvedlikehold-tirsdag-2020-06-16/ Tue, 09 Jun 2020 07:53:41 +0000 /?p=15492 Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 16. juni 2020 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

]]>
Nedetid for mottak av e-post til info@norid.no 15. april https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/nedetid-e-post-15-april/ Mon, 06 Apr 2020 13:31:12 +0000 /?p=13106 Vi gjør en systemoppgradering onsdag 15. april 2020 og regner med nedetid på mottak av e-post til info@norid.no denne dagen. E-post som kommer inn blir satt i kø og vil bli behandlet dagen etter.

Kundetjenesten er åpen for telefonhenvendelser på +47 73 55 73 55 mens oppgraderingen pågår.]]>
Påminnelse: Endring i SSL-konfigurasjon for EPP-tjenesten https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/pmendring-i-ssl-konfigurasjon-2020/ Fri, 03 Apr 2020 09:04:43 +0000 /?p=13087 Dette er en påminnelse om at Norid forbereder endringer i SSL-konfigurasjonen for EPP-tjenesten.

Endringen for EPP-tjenesten utføres 2020-04-21, i servicevinduet 08:00-10:00.

Testsystemet for forhandlere har kjørt med denne endringen siden 2020-02-18. Vi oppfordrer domeneforhandlerene som enda ikke har gjort det om å teste sin EPP-programvare mot testsystemet og sikre at den vil fungere.

Vi viser ellers til tidligere utsendt nyhet som forklarer bakgrunn og plan for endringen.

]]>
Åpningstider i påsken https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/apningstider-i-pasken-2020/ Fri, 03 Apr 2020 07:05:38 +0000 /?p=13082 I forbindelse med påsken har Norid følgende åpningstider:

 • Mandag 6. april: 08.00 – 16.00
 • Tirsdag 7. april: 08.00 – 16.00
 • Onsdag 8. april: 08.00 – 12.00
 • Torsdag 9. april tom mandag 13. april: Stengt

Sonefila kjøres som vanlig i hele påska.

Vi ønsker alle en god påskeferie.

]]>
Hold deg oppdatert om egen saldo https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/motta-varsel-lavsaldo/ Wed, 01 Apr 2020 11:17:05 +0000 /?p=13044 Norids systemer sender deg varsler om saldoen. Disse er viktige for å unngå at registrering og fornying av domenenavn feiler.

Vi anbefaler at du logger inn på registrarweben og sjekker at e-postadressene du har oppgitt for varsling fra Norids systemer er korrekte. Du finner disse under fanen ‘Admin’ og ‘Operational’.

Automatisk fornying kan feile

Domenenavn fornyes i løpet av natta for forhandlere som har aktivert automatisk fornying. Det går ut en e-post hvis saldoen ikke dekker alle domenenavn som skal fornyes. Varselet sendes til e-postadressen i feltet ‘Balance low email’ hvis det er lagt
inn en adresse her. Hvis dette feltet er tomt, går varselet til e-postadressen i feltet ‘Notify email’.

Du får varsel om dette et døgn før e-post om manglende fornying sendes til abonnenten. Det er veldig viktig at du følger med denne varslingen.

Varsling ved lav saldo

Vi anbefaler at alle forhandlere aktiverer varsling ved lav saldo. Da vil det gå ut et varsel når saldoen går under et visst beløp, som du selv fastsetter. Beløpet settes i feltet ‘Balance low value’. Varsel går til e-postadressen som er lagt inn i feltet
‘Balance low email’.

Når det er satt et beløp her, vil svaret på en transaksjon i EPP-kanalen som koster penger inkludere varsel om lav saldo når saldoen kommer under dette beløpet. Dette skjer altså for hver transaksjon som kjøres under beløpsgrensa. Dette kommer i tillegg
til e-postvarslingen.

Kontakt oss snarest hvis du mistenker feil i saldo

Ta kontakt på info@norid.no så snart som mulig hvis du skulle motta varsel om manglende fornying til tross for at du har betalt. Legg ved kvittering for innbetalingen.

]]>
Domeneregistrering som normalt https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/domeneregistrering-som-normalt/ Thu, 19 Mar 2020 12:17:42 +0000 /?p=13026 Til tross for at ingen ting er normalt i disse dager, ser vi stabile tall for domeneregistrering og ordinær aktivitet mot registreringstjenesten ellers. Driften hos oss går også som normalt.

Grafen under viser registreringstall for perioden 1. februar til 17. mars 2020. Graf som viser registreringtall for .no-domener fra 1. februar til 17. mars 2020. Rundt 450 nye domener per dag i ukene, under 200 nye domener per dag i helgene.]]>
Forhandlerseminar 18. november 2020 – hold av datoen https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/forhandlerseminar-2020-hold-av-datoen/ Thu, 19 Mar 2020 07:53:59 +0000 /?p=12970 Årets forhandlerseminar går av stabelen onsdag 18. november i Oslo. Kvelden i forveien inviterer vi til middag for alle forhandlere, både de som skal delta på seminaret og andre.

Seminaret arrangeres på Thon Hotel Vika Atrium, like i nærheten av Aker Brygge. Sett av datoen allerede nå, mer informasjon om program og påmelding vil bli sendt ut når det er klart.

Dagen før forhandlerseminaret arrangerer Norid Internettforum 2020, også dette på Thon Hotel Vika Atrium. Alle forhandlere er selvsagt velkommen til å delta også her.

]]>
Foreløpig stopp i planlagte endringer i Norids systemer https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/forelopig-stopp-i-planlagte-endringer-i-norids-systemer/ Wed, 18 Mar 2020 13:12:17 +0000 /?p=13007 Norid følger som alle andre opp de rådene myndighetene gir for å begrense virussmitte. Det innebærer blant annet at alle ansatte jobber fra hjemmekontor. Alle tjenester hos oss fungerer imidlertid som vanlig, og domeneregistreringen går som normalt. Kundesenteret mottar henvendelser som før på info@norid.no eller telefon +47 73 55 73 55.

For å sikre en fortsatt stabil drift i denne situasjonen, har vi besluttet at vi inntil videre ikke vil gjennomføre endringer verken i produksjonssystemene eller på interne systemer.

Eventuelle uregelmessigheter hos oss eller i deres systemer mot våre meldes på vanlig måte til kundesenteret.

]]>
Nøkkeltall om norske domenenavn https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/nokkeltall-om-norsk-domenenavn/ Fri, 06 Mar 2020 08:18:40 +0000 /?p=12980 Hvor mange norske domenenavn finnes det? Hvor mange nye domenenavn kommer til og hvor mange slettes? Hvem er de største forhandlerne?

Nøkkeltall for norske domenenavn foreligger nå i nytt grafisk grensesnitt. Grafene er dynamiske, og data kan lastes ned som .xlsx- eller .csv-filer.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på løsningen og forslag til nye grafer som kan være relevante.

]]>
IP-aksesslister for Norids EPP-tjeneste https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/ip-aksesslister-for-norids-epp-tjeneste/ Tue, 03 Mar 2020 12:16:09 +0000 /?p=12974 Norids EPP-tjeneste er beskyttet med et IP-filter som begrenser tilgangen til tjenesten. Tilgangen er begrenset til klienter som har IP-adresse innenfor adresseblokkene som registrarene i felleskap har registrert inn i inn i registrarweb (https://registrar.norid.no).

Tirsdag 10. mars vil vi innskrenke dette IP-filteret slik at hver registrar bare kan aksessere tjenesten via adresseblokkene de selv har
registrert inn. Ut fra det vi kan se i loggene våre tror vi ikke denne endringen vil føre til aksessproblemer for noen klienter som nå er i bruk.
Vi ber dere likevel sjekke at adresseblokkene dere har registrert i registrarweb er riktige og inkluderer alle klientmaskinene dere bruker for å aksessere tjenestene epp.norid.no, eppclient.norid.no og registrar.norid.no.

 

]]>
Retting av feilutsendte faktura https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/retting-av-feilsendte-faktura/ Mon, 02 Mar 2020 08:00:30 +0000 /?p=12854 Vi viser til utsendt faktura med dato 31.01.2020. Denne fakturaen skulle vært sendt ut som en kontantfaktura, men ble dessverre sendt ut som en vanlig faktura.

Det vil nå bli sendt ut kreditnota for disse feilutsendte fakturaene. Deretter vil det bli sendt ut nye, korrekte kontantfakturaer.

Kontantfakturaer for februar vil også bli sendt ut om kort tid.

]]>
Støtte for DNSSEC-algoritmene Ed25519 og Ed448 https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/stotte-for-dnssec-algoritmene-ed25519-og-ed448/ Tue, 25 Feb 2020 08:34:34 +0000 /?p=12933 Norid innfører nå støtte for to nye DNSSEC-nøkkelalgoritmer ved registrering av DS-poster i .no-sonen og undersoner.

De to algoritmene har algoritmenummer 15 (Ed25519) og 16 (Ed448), og kommer i tillegg til de andre algoritmene vi allerede støtter. Listen over tillatte digest-typer for DS-poster forblir i denne sammenhengen uendret.

Her er en oversikt over nøkkelalgoritmer og digest-typer som tillates under .no-sonen.

]]>
Informasjon om produksjon av sonefiler https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/sonefilproduksjon-2020-03-03/ Mon, 24 Feb 2020 14:00:15 +0000 /?p=12924 Norid endrer tidspunkter for generering av sonefiler.
Fra og med tirsdag 3. mars genereres zonefiler hver 2. time heile døgnet alle dager i uken.
Dvs. kl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24.

]]>
Oppdatering – feilutsending av faktura https://teknisk.norid.no/no/registrar/nytt/oppdatering-feilutsending-av-faktura/ Fri, 14 Feb 2020 13:45:13 +0000 /?p=12907 Vi viser til utsendt faktura med dato 31.01.2020. Denne fakturaen skulle vært sendt ut som en kontantfaktura, men ble dessverre sendt ut som en vanlig faktura.

Vi samarbeider med vår systemleverandør TietoEvry for å finne en løsning på hvordan utsendingen kan rettes på best mulig måte. I mellomtiden minner vi om at fakturaen ikke skal betales.

Vi beklager feilen og vil sende ut informasjon så snart vi vet mer.

]]>