NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norids EPP-server bruker et SSL serversertifikat på lik linje med en vanlig webserver.

Sertifikatet som benyttes

TERENA SSL High Assurance CA 3

Sertifikatet kan lastes ned her.

Detaljer

Sertifikatet sendes ut til klienten som en del av SSL-protokollen når oppkoblingen skjer. Deretter validerer klienten sertifikatet mot TERENA SSL High Assurance CA 3-sertifikatet.

Det er dette sertifikatet du skal bruke for å validere EPP-serverens serversertifikat. På nettstedet til DigiCert finnes dette i to formater, der og pem. Hvilket format du trenger avhenger av programvaren til klienten din.

TERENA SSL High Assurance CA 3-sertifikatet er det samme både for testsytemet og produksjonssystemet. Hvis du lykkes med oppkobling mot testsystemet, skal du i prinsippet også kunne koble opp mot produksjonssystemet uten å legge til nye sertifikater.

Vær ellers oppmerksom på at det ikke er slik at serveren vår krever sertifikat. Den tilbyr et sertifikat som din klient kan velge å validere. Klienten må da ha TERENA SSL High Assurance CA 3-sertifikatet som den validerer vårt sertifikat mot.

Publisert: 15. oktober 2010
Sist oppdatert: 20. august 2020