NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Alle nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges koster 60 kroner pluss mva per år. Fakturering skjer etterskuddsvis på første arbeidsdag i hver måned.

Fakturering

Du betaler en abonnementsavgift til Norid for hvert nytt abonnement eller abonnement du forlenger etter bestilling fra dine kunder.

Avgiftsbelagte transaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) vil bli fakturert etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Fakturaen vil vise hvor mange transaksjoner du må betale for. Liste over hvilke domenenavn fakturaen gjelder, finner du på forhandlerweben under fanen Daily og Invoice Archive. Betalingsfristen er 14 dager.

Fakturaadresse

Fakturaer sendes til den adressen du har registrert på forhandlerweben under Billing contact name. Med mindre du er registrert som EHF-mottaker, sendes fakturaen til den e-postadressen som er registrert i samme felt.

Du kan be om at fakturaen merkes med en spesifikk referanse i feltet Mark invoices with under fanen Accounting.

Du vedlikeholder din kontaktinformasjon på forhandlerweben.

Fakturakopier

Du kan selv laste ned fakturakopier i PDF-format fra forhandlerweben. Fakturakopiene finner du under fanen Daily og Invoice Archive.

Merk at det mangler fakturakopier for perioden februar til oktober 2021. Ta kontakt på info@norid.no hvis du trenger en fakturakopi fra denne perioden.

Konsekvenser ved betalingsmislighold

Hvis en faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven. Samtidig får du et varsel med en siste betalingsfrist før du mister tilgangen til Norids systemer.

Hvis utestående beløp inkludert gebyrer ikke er betalt innen fristen, vil vi sperre tilgangen din til våre systemer uten ytterligere varsel. Dette betyr blant annet at du ikke lenger vil ha tilgang til å bestille og forlenge domeneabonnementer. Saken vil i tillegg bli sendt til inkasso. For å få opphevet sperringen, må du betale kravet i sin helhet samt et administrasjonsgebyr på 6 250 kroner inkl. mva.

Mer om konsekvenser ved betalingsmislighold i forhandleravtalen.

Årlig forhandleravgift

Som forhandler må du betale for minst 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) hvert kalenderår.

Hvis din faktiske aktivitet er lavere enn 100 transaksjoner i et kalenderår, blir du fakturert for differansen mellom det beløpet du faktisk har betalt og beløpet for 100 avgiftsbelagte transaksjoner. Avgiften faktureres etterskuddsvis i januar året etter.

Dette gjelder ikke for det kalenderåret du inngår forhandleravtalen.

Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 24. mars 2022