NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Alle nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges koster 65 kroner pluss mva per år. Fakturering skjer etterskuddsvis på første arbeidsdag i hver måned.

Fakturering

Du betaler en abonnementsavgift til Norid for hvert nytt abonnement du bestiller og forlenger etter bestilling fra dine kunder.

Avgiftsbelagte transaksjoner (nye abonnementer, abonnentbytter og abonnementer som forlenges) blir fakturert etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Fakturaen viser hvor mange transaksjoner du må betale for. Liste over hvilke domenenavn fakturaen gjelder, finner du på forhandlerweben i menyen Økonomi og Fakturaarkiv. Betalingsfristen er 14 dager.

Fakturaadresse

Fakturaer adresseres til den fakturaadressen du har registrert på forhandlerweben. Med mindre du er registrert som EHF-mottaker, sendes fakturaen til e-postadressen som er registrert på fakturaadressen.

Du kan be om at fakturaen merkes med en spesifikk referanse i feltet Merk fakturaer med.

Du kan oppdatere fakturaadressen ved å logge inn på forhandlerweben.

Fakturakopier

Du kan selv laste ned fakturakopier i PDF-format fra forhandlerweben. Fakturakopiene finner du i menyen Økonomi og Fakturaarkiv.

Merk at det mangler fakturakopier for perioden februar til oktober 2021. Ta kontakt på info@norid.no hvis du trenger en fakturakopi fra denne perioden.

Konsekvenser ved betalingsmislighold

Hvis en faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven. Samtidig får du et varsel med en siste betalingsfrist før du mister tilgangen til Norids systemer.

Hvis utestående beløp inkludert gebyrer ikke er betalt innen fristen, sperrer vi tilgangen din til våre systemer uten ytterligere varsel. Dette betyr blant annet at du ikke lenger vil ha tilgang til å bestille og forlenge domeneabonnementer. Saken vil i tillegg bli sendt til inkasso. For å få opphevet sperringen, må du betale kravet i sin helhet samt et administrasjonsgebyr på 6 250 kroner inkl. mva.

Mer om konsekvenser ved betalingsmislighold i forhandleravtalen.

Årlig forhandleravgift

Som forhandler må du betale for minst 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) hvert kalenderår.

Hvis aktiviteten din er lavere enn 100 transaksjoner i et kalenderår, blir du fakturert for differansen mellom det beløpet du faktisk har betalt og beløpet for 100 avgiftsbelagte transaksjoner. Avgiften faktureres etterskuddsvis i januar året etter.

Dette gjelder ikke for det kalenderåret du inngår forhandleravtalen.

Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 25. juni 2024