NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Sonefiler for .no-sonen og undersoner genereres automatisk hver annen time og publiseres deretter i Norids navnetjeneste. Genereringen skjer kl. 00.00, 02.00 osv. (lokal tid) hele døgnet året rundt.

Det tar i underkant av en halv time å gjennomføre publiseringen av sonefilene og gjøre dem tilgjengelig på navnetjenerne. Det er bare soner som det er faktiske endringer i som publiseres på nytt etter hver generering.

Hvis publisering ikke skjer som planlagt

For å sikre at bare feilfrie og konsistente sonefiler publiseres i DNS, gjøres det et stort antall automatiske sjekker før den faktiske publiseringen. Sjekkene omfatter grundig verifikasjon av både DNS- og DNSSEC-data.

Hvis det avdekkes inkonsistente data eller at antall poster som endres i en sonefil ligger utenfor en øvre eller nedre grenseverdi, vil den automatiske publiseringsprosessen bli avbrutt, og en feilmelding vil bli generert internt. Vi må da gå inn manuelt og finne ut av hva som var årsaken, løse problemet og så starte publiseringen i automatisk modus igjen.

Denne strategien er valgt for å hindre at vi publiserer sonefiler med feil eller med unormalt store endringer.

Hvis et slikt problem oppstår innenfor normal arbeidstid, løses det normalt i løpet av kort tid. Hvis det skjer utenfor normal arbeidstid, kan det ta naturlig nok ta lengre tid å få løst det.

Publisert: 18. desember 2014
Sist oppdatert: 15. juni 2023