Norid åpner for registrering av de tidligere reserverte domenenavnene da.no og ans.no samt domenenavn som da.trondheim.no, ans.oslo.no og mange flere. Hvem som vil få tildelt domenenavnene, vil bli avgjort ved loddtrekning.

Fra den 10. juni klokken 10.00 blir det mulig å sende inn søknader om domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid. Totalt er det rundt 1600 domenenavn av typen da.trondheim.no, ans.oslo.no, og da.priv.no som det går an å søke om.  

Du kan lese mer om bakgrunnen for at Norid endrer regelverket og åpner opp for disse domenenavnene i nyhetssaken som er publisert på norid.no.

Søknadsmottak i forbindelse med loddtrekning

Alle skal ha like muligheter når tildelingen starter. Derfor tar vi først imot søknader som går inn i en loddtrekning, slik at det blir en rettferdig konkurranse om navn som flere har lyst på.  

I forbindelse med loddtrekningen vil søknadsmottaket (EPP-tjenesten) bli stengt i korte perioder for forberedelse av mottak av søknader og gjennomføring av loddtrekning.  

Mandag 10. juni

Kl. 09.30: EPP-tjenesten samt eppclient.norid.no (EPP-klienten) stenger for all søknadsbehandling. 

Kl 10.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for søknader om registrering av domenenavnene «ans» og «da» direkte under .no, og under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid. Disse søknadene (lodd) kontrolleres for formelle feil og legges på vent i en egen kø.  

Alle andre søknader behandles som normalt.

Tirsdag 11. juni

Kl. 16.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten stenger for mottak av lodd, samt all annen søknadsbehandling. Hvis samme person eller organisasjon har sendt inn flere søknader om samme navn, blir alle unntatt én søknad luket bort. 

Kl. 16.30: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for vanlig søknadsbehandling. Det er ikke lengre mulig å søke om domenenavnene «ans» og «da».

Onsdag 12. juni

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører en loddtrekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme domenenavn. 

Kl. 11.30: EPP-tjenesten og EPP-klienten stenger for all søknadsbehandling.  

Norid behandler loddene i rekkefølgen de er trukket ut.  

Svar på disse søknadene kommer i EPP-meldingskøen. 

Kl. 12.00: EPP-tjenesten og EPP-klienten åpner for vanlig søknadsbehandling etter det nye regelverket. Alle nye søknader om «ans» og «da» domenenavn behandles som normalt.  

Viktig å huske

Alle søknader som sendes inn i overgangsperioden må oppfylle kravene i  tildelingsreglene. Blant annet må egenerklæring være avgitt, abonnenten må kunne registrere domenenavn under .no og ha plass på kvoten sin. De fleste kategoridomenene Norid forvalter har tilleggskrav som abonnenten må oppfylle. Disse gjelder også for «da» og «ans»-domenenavn. 

Publisert: 16. mai 2024