NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her presenterer vi nødvendig grensesnittdokumentasjon for forhandlere som ønsker å utvikle sin egen EPP-klient.

Gjeldende versjon: 1.0.2

Spesifikasjon av EPP-grensesnittet, versjon 1.0.2

EPP XML-skjema
Oppdatert:
2014-12-02 (rev. 1.0.1 til 1.0.2): Lagt til secdns-1.1.xsd, som er standardskjemaet for DNSSEC.
Beskrivelse:
Disse XML-skjemaene definererer layout og innhold for kommandoer og attributter i EPP-grensesnittet. De må studeres nøye og brukes i klientimplementasjonen.
Dokumenter:
Skjemaene ligger i en arkivfil for å gjøre nedlastingen enkel og konsistent. Du kan velge zip- eller gz-arkiv.
Last ned EPP-XML-Schemas-1.0.2 (ZIP, 15KB)
Last ned EPP-XML-Schemas-1.0.2 (GZ, 8KB)
Spesifikasjon og beskrivelse av EPP-grensesnittet
Oppdatert:
2019-11-08 (rev. 1e1): Noen mindre endringer og rettinger. Se Document History i dokumentet for detaljer.
Beskrivelse:
Dette dokumentet må leses av alle som skal implementere en klientapplikasjon. Det beskriver detaljer ved grensesnittet, utvidelser som er gjort for .no, og spesielle forretningsprosesser.
Dokument:
Last ned EPP_Interface_Specification.1e1 (PDF, 851KB)
Feilkoder i EPP-grensesnittet
Oppdatert:
2018-03-13: Feilkoder som gjelder for releasen denne dato (ny datamodell).
Beskrivelse:
Et utvidet sett av feilkoder utveksles over EPP-grensesnittet.
Dokument:
Feilkodene er dokumentert i detalj på en egen feilmeldingsside.
Konstanter og systembegrensninger i EPP-systemet
Oppdatert:
2018-05-05: Antall relasjoner satt til 0, og ingen egen admin/legal kontakt – dette er justeringer iht. ny datamodell.
2014-11-18: Verdien for Maksimum antall organisasjoner en person- eller rollekontakt kan være knyttet opp mot er økt fra 10 til 20.
2014-01-29: Lagt til beskrivelse av begrensninger for DNSSEC-parametre.
Beskrivelse:
EPP-grensesnittet og registreringssystemet er konfigurerbart. Blant annet brukes det en del konstanter som regulerer hva som er tillatt for en del EPP-operasjoner.
Dokument:
Verdiene på konstantene og en beskrivelse av hvordan de benyttes er dokumentert på en egen webside om konstanter og systembegrensninger.

Eksempelsekvenser med EPP/XML-kommandoer

Eksempelsekvenser med EPP/XML-kommandoer
Oppdatert:
Se siden for eksempelfrekvenser for oversikt.
Beskrivelse:
Her viser vi noen praktiske eksempler på hvordan XML-sekvenser kan se ut i en implementasjon (kun eksempler til informasjon). Sekvensene bør studeres nøye siden de viser hvordan XML-skjemaene skal tolkes.

Hvis en kommando eller kommandosekvens ikke er dekket, kan du bruke Norids EPP-klient mot testsystemet for å lage sekvensen. Logg da inn og utfør kommandoen eller kommandosekvensen du er interessert i. Den komplette EPP XML-sekvensen er deretter tilgjengelig via klientens logger som kan inspiseres via EPP protocol logs i Options-menyen.
Dokument:
Eksempelsekvensene er publisert her.
Publisert: 13. oktober 2015
Sist oppdatert: 26. august 2020