NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Dette er kravspesifikasjonen for innhold og utseende til det dokumentet kunden får presentert som sin egenerklæring. Gjeldende versjon: v3.2 2021-08-24.

Format og innhold

All tekst i dokumentet skal være på norsk. Abonnenten aksepterer abonnementsvilkårene med denne erklæringen, og det er den norske teksten de aksepterer.

Vedlegg G: Egenerklæring ved bestilling av domenenavn

Engelsk oversettelse av egenerklæringen til informasjon

Abonnenten skal ha mulighet til å få en kopi av de betingelsene hen har akseptert snarest. Det kan gjøres ved at disse kan lastes ned når erklæringen blir avgitt eller at de sendes til abonnenten i ettertid.

Egenerklæringsdokumentet skal genereres ved å bruke data som er innhentet eller generert i løpet av prosessen. Dokumentet skal bestå av tre blokker, A, B og C. Det er ikke tillatt å legge til eller trekke fra elementer, verken tekst, grafikk eller annet.

Blokk A

 • Norids grafiske merke (.svg, .png)
 • Overskriften "Egenerklæring ved bestilling av domenenavn"
 • Denne innledningen:
  "Denne erklæringen og abonnementsvilkårene som til enhver tid gjelder, utgjør til sammen kontrakten mellom Norid AS, som driver registeret for norske domenenavn, og deg som abonnent. Når du signerer erklæringen, binder du deg til vilkårene for å registrere et norsk domenenavn (domenenavn som slutter på . no)."

Blokk B

Norids avtaletekst

Jeg erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med abonnementsvilkårene, se https://www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/
 • etter min kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Jeg har satt meg inn i de kravene som gjelder i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet og er kjent med mine rettigheter og plikter. Jeg er kjent med at

 • Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementer for å kunne oppfylle avtalen med meg som abonnent og forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.
 • Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, om meg som abonnent, om teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er forhandler for domenenavnet. Som abonnent kan jeg oppgi en anonymisert e-postadresse så lenge adressen kan brukes til å kontakte meg.
 • klager på min registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til regler og prosedyrer som følger av abonnementsvilkårene. Som abonnent blir jeg bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og jeg må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.
 • Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne erklæringen, eller som på annen måte er i strid med abonnementsvilkårene.

Som abonnent plikter jeg å følge de abonnementsvilkårene som til enhver tid gjelder og holde meg oppdatert om endringer i disse. Et domeneabonnement må forlenges årlig. Ved å bestille forlengelse av abonnementet, godtar jeg den abonnementsavtalen og det Regelverket for norske domenenavn som til enhver tid gjelder. 

Blokk C

Data fra abonnenten og data som skal legges til av forhandler eller system

Data fra abonnenten

DataelementBeskrivelse
DomenenavnEtt eller flere navn tillates.
ACE-kodet versjon skal brukes for IDN-domener.
Abonnentens identitetOrganisasjonsnummer når abonnenten er en bedrift eller annen virksomhet.
Person-ID når abonnenten er en privatperson.
Abonnentens navnOrganisasjonsnavn når abonnenten er en bedrift eller annen virksomhet.
Personnavn når abonnenten er en privatperson.
Navn på person som avgir samtykkeNavn på person som avgir erklæringen på vegne av abonnenten.
(For bedrifter og andre virksomheter må personen ha mandat til å inngå avtaler på vegne av organisasjonen. For privatpersoner er det normalt abonnenten selv som avgir erklæringen.)
Tabell 1

Data som legges til av forhandleren eller systemet

DataelementBeskrivelse
TidsstempelDato og klokkeslett for når abonnenten avga erklæringen.
Tidsstempelet skal være i UTC og i følgende format:
2012-08-22T08:19:31Z
Versjonsnummer på avtaletekstenVersjonsnummer på avtaleteksten som abonnenten har sett og akseptert.
Elementet er nødvendig for å kunne identifisere og håndtere revisjoner av avtaleteksten. Formatet på versjonsnummeret defineres av Norid og publiseres som en del av gjeldende avtaletekst.
Tabell 2

Innsending av egenerklæringsdata

Forhandleren overfører en kopi av det komplette datasettet til Norid over EPP med følgende kommandoer:

 • domain-create ved nyregistrering
 • domain-update ved bytte av abonnent

Eksempler på hvordan det ferdige dokumentet skal se ut

For bedrifter og andre virksomheter (organisasjoner)

Uten spesialtegn i domenenavnet:

Ferdig generert egenerklæring for organisasjon, ett domenenavn.

Flere domenenavn i samme erklæring, domenenavn med spesialtegn:

Ferdig generert egenerklæring for organisasjon, flere domenenavn, domene med spesialtegn

For privatpersoner

Uten spesialtegn i domenenavnet:

Ferdig generert egenerklæring for privatperson, ett domenenavn

Flere domenenavn i samme erklæring, domenenavn med spesialtegn:

Ferdig generert egenerklæring for privatperson, flere domenenavn, domenenavn med spesialtegn
Publisert: 23. juni 2020
Sist oppdatert: 30. september 2021