NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Som forhandler inngår du en avtale med oss. Den regulerer ditt ansvar og dine plikter overfor abonnentene og hvordan samarbeidet med oss skal være. På denne siden får du tilgang til avtaleteksten, og du får informasjon om overføring av avtalen og avslutning av avtaleforholdet.

Avtaleteksten

Her kan du lese teksten i forhandleravtalen. Avtaleteksten er lagt ut kun til informasjon. Det faktiske avtaledokumentet blir sendt ut av oss etter søknad og skal signeres av begge parter.

Les avtaleteksten

Overføre avtalen til en annen virksomhet

Hovedregelen er at en forhandleravtale ikke kan overføres til en ny virksomhet.

Ved organisasjonsendring som fusjon eller endring av selskapsform, er det likevel mulig å søke om å overføre avtalen. Send en søknad med firmaattest til info@norid.no der du dokumenterer at situasjonen gjelder fusjon eller endret selskapsform.

I tilfeller der forhandlervirksomheten skal fortsette i en helt ny virksomhet, må du inngå en ny avtale på vanlig måte. Dersom domenenavn i porteføljen skal overføres til den nye forhandleravtalen, kan du gjøre det så snart den nye avtalen er på plass.

Avslutte avtaleforholdet

Avtaleforholdet kan avsluttes ved at forhandleren selv sier opp avtalen eller ved at Norid gjør det. I begge tilfeller skal avtaleforholdet avsluttes skriftlig.

For å si opp forhandleravtalen må primærkontakten sende en signert oppsigelse til oss per post eller e-post til info@norid.no. Oppsigelsen må signeres av en person med signaturrett for organisasjonen.

Du har en oppsigelsestid på én måned, regnet fra den 1. i påfølgende kalendermåned. I løpet av denne perioden forutsetter vi at du informerer kundene og hjelper dem med å skaffe seg en ny forhandler.

Hvis en forhandler misligholder avtalen, vil vi normalt ta kontakt og bistå med å få rettet opp i forholdet. I verste fall kan mislighold føre til at vi sier opp forhandleravtalen.

Publisert: 22. april 2020
Sist oppdatert: 15. juni 2023