NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Som forhandler har du en viktig rolle hvis du får en kunde som har vunnet fram med en klage i Domeneklagenemnda. Når vedtaket fra nemnda foreligger, har kunden en frist på 15 arbeidsdager til å få domenenavnet overført til seg. Hvis fristen ikke overholdes, vil kunden miste retten til å få domenenavnet overført.

I slike saker er det Norid som overfører domenenavnet til ny abonnent. Den nye abonnenten må velge seg en forhandler, og du må bekrefte overfor oss at du påtar deg forhandleransvaret. Din jobb blir da å konfigurere navnetjenere og eventuelt sette opp andre nødvendige objekter for domenenavnet og gi oss beskjed.

Sperring av domenenavn og domeneabonnement mens klageprosessen pågår

Så snart sekretariatet sender en domeneklage videre til abonnenten sperres domenenavnet. Sperringen gjelder for disse operasjonene:

  • sletting
  • overføring fra abonnenten
  • nyregistrering 

Sperringen oppheves når nemndas vedtak er gjennomført av Norid.

Slik overføres domenenavn til ny abonnent etter et positivt klagevedtak

Kunden får tilsendt vedtaket fra nemnda og blir informert om den videre gangen i saken:

  • Kunden må avgi egenerklæring på vanlig måte.
  • Når utfyllingen er fullført, får hen en e-post fra oss og beskjed om å videresende den i sin helhet til klage@norid.no.
  • Videre må hen kontakte en domeneforhandler (vi legger ved lenke til listen over forhandlere).
  • E-posten med informasjonen fra oss må videresendes til forhandleren.

Når du får en slik henvendelse, må du sende følgende opplysninger til oss på adressen klage@norid.no:

  • kontakt-ID for abonnenten
  • kontakt-ID for teknisk kontakt
  • hvilke navnetjenere som håndterer domenenavnet (minst to)

Hvis alle forutsetninger er i orden, overfører vi domenenavnet 7 arbeidsdager etter at vedtaket foreligger. Hvis det som skal gjøres ikke er ordnet innen 15 arbeidsdager, er vedtaket om overføring av domenenavnet ikke lenger gyldig. Da vil sperringen av domenenavnet bli opphevet, og opprinnelig abonnent vil ha råderett over domenenavnet som før. En eventuell overføring må da godkjennes av abonnenten på vanlig måte.

Som du ser har kunden bare et begrenset tidsrom for å få overført domenenavnet og vil miste sine rettigheter hvis fristen ikke overholdes. Hvis noe er uklart når du står overfor en slik sak, ber vi om at du snarest kontakter oss på klage@norid.no for å unngå forsinkelser.

Mer om rutinene ved klager

Publisert: 4. juni 2020
Sist oppdatert: 16. juni 2023