NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Er det aktuelt for din virksomhet å bli forhandler for Norid? På denne siden finner du informasjon om hvilke krav som stilles, hva oppgaven innebærer og hvordan du går fram for å søke.

Forhandleren har en viktig rolle

Som forhandler er du mellomleddet mellom Norid og domeneabonnentene. Ingen kan bestille domenenavn direkte hos oss, og forhandlerne har dermed en svært viktig rolle i den norske domenemodellen. Din oppgave er å bidra til at domenenavnsystemet drives på en ryddig og effektiv måte i tråd med det regelverket som gjelder, og at abonnentene får rask og god hjelp.

Mer om rollen som forhandler

Krav for å bli forhandler

  • Du peker ut en person hos deg som din primærkontakt overfor Norid. Dette er din kontaktperson overfor Norid som Norid kan henvende seg til om forhandleravtalen og forhandlerens virksomhet. Både primærkontakten og andre medarbeidere hos deg som skal ha admin-rettigheter til forhandlerweben hos oss, må gjennomføre forhandlerprøven.
  • Forhandlere er selvstendige behandlingsansvarlige etter gjeldende personvernforordning, og du må innfri kravene som gjelder dette.

Se teksten i den avtalen forhandlerne inngår med oss for å lese mer om kravene som stilles til forhandlerne.

Slik går du fram for å søke

Du søker ved å sende en e-post til info@norid.no. Vi sender deg en e-post med lenke til avtalen, som signeres digitalt i en egen nettportal. Vi behandler søknaden når du har signert avtalen.

Slik kommer du i gang

Ved oppstart må du betale et administrasjonsgebyr på 6 250 kroner inkl. mva. Du må også bestå en prøve der du gjennomfører de vanligste rutinene i registreringssystemet hos oss, som alle forhandlere må bruke.

Merk at du også må betale en årlig forhandleravgift dersom du har mindre enn 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) per kalenderår.

Kommunikasjon med Norid

Kommunikasjon mellom forhandlerne og Norid er avgjørende for at ordningen skal fungere godt. Det gjelder opplæring og veiledning fra vår side ved oppstart, og det gjelder løpende kontakt i det videre avtaleforholdet. Den daglige kommunikasjonen skjer per e-post eller telefon.

På nettstedet norid.no skal abonnenter og publikum for øvrig finne svar på det de måtte lure på om domenenavn. Tilsvarende skal domeneforhandlere og tekniske bransjespesialister finne svar på det de har behov for på den tekniske weben. Forhandlerne har i tillegg en egen forhandlerweb med data som gjelder egen domeneportefølje.

E-postliste for forhandlere

E-postlista forhandlere@norid.no er hovedkanal for løpende informasjon fra Norid til forhandlerne. Alle forhandlere må ha minst én e-postadresse påmeldt denne lista.

Viktig informasjon om endringer i registreringssystemet, endringer i regelverket, nye rutiner og lignende blir alltid sendt på denne lista. E-postmeldingene blir også lagt som innslag på den tekniske weben og arkivert.

Som forhandler melder du selv listemedlemmer på og av, men primærkontakten er alltid påmeldt e-postlisten. Vi anbefaler at du melder på alle medarbeidere som har en funksjon innenfor domenevirksomheten (support, regnskap, jus osv.). Dette administreres på forhandlerweben.

Bør jeg bli forhandler?

Domenenavn er ofte forretningskritiske for kunden. Du påtar deg et stort ansvar når du skal ta hånd om dette feltet, og du må ha både tekniske og administrative forutsetninger på plass.

Ulik motivasjon for å bli forhandler

Blant de om lag 270 domeneforhandlerne vi har avtale med, er det ulike motiver for å ønske å påta seg jobben. Noen ser for seg å drive så stort innenfor domenevirksomhet at de mener dette i seg selv kan gi god inntjening. Andre ønsker å komplettere sitt tilbud til kundene med å kunne håndtere domenenavn i tillegg til andre tjenester. Noen forhandlere tilbyr domenetjenester til alle typer kunder, mens andre bare har egne, interne kunder.

Vi anbefaler at du tenker gjennom hva som er din viktigste drivkraft. Du må oppfylle de kravene som gjelder, og vi følger opp med opplæring og veiledning. Samtidig holder vi øye med forhandlere som ikke gjør jobben sin. Abonnentene er helt prisgitt sin forhandler, og vi aksepterer ikke at forhandlerne ikke følger opp slik at kundene får problemer.

Hvilke andre muligheter finnes?

Hvis du ikke vil påta deg et fullt ansvar som forhandler, kan du vurdere om du heller skal innlede et samarbeid med en eksisterende forhandler som har alle formelle forutsetninger på plass. Det finnes ulike forretningsmodeller innenfor dette feltet, og vi anbefaler ikke verken den ene eller den andre. Det som er viktig fra vår side, er at du har et ryddig avtaleforhold både med abonnenten og med den forhandleren du velger å samarbeide med.

Oversikt over forhandlere

Publisert: 22. april 2020
Sist oppdatert: 13. juni 2023