NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Som forhandler har du ansvar for alle rutiner med registrering og vedlikehold av domenenavn. På denne siden har vi samlet de generelle kravene som gjelder abonnenter, domenenavn og domeneabonnementer, og krav som gjelder for autentisering av abonnenten.

Her finner du detaljerte veiledninger med tekniske spesifikasjoner for alle vanlige rutiner og operasjoner.

Abonnenten

Domenenavnet

Domeneabonnementet

  • forlenges for ett år av gangen
  • avsluttes automatisk hvis abonnenten slettes fra Enhetsregisteret eller dør
    • et nytt abonnement kan opprettes på en ny abonnent i løpet av den perioden det tar før domenenavnet slettes.
  • forhandleren skal hvert år informere abonnenten om hvilken informasjon Norid har registrert om de abonnementene som forhandleren forvalter for abonnenten. Dette kravet kommer fra forhandleravtalen, punkt 4.3 (PDF).
  • hvis virksomheten som har domenenavnet går konkurs eller er under tvangsoppløsning, er det konkursloven som gjelder, og bostyrer har råderett over boet så lenge det er under behandling.

Autentisering av abonnenten

Som forhandler har du ansvar for å autentisere abonnenten ved alle typer bestillinger. Du må være sikker på at det er overveiende sannsynlig at den som har bestilt en registrering, sletting, videreføring osv. faktisk er den personen hen sier hen er, og at hen representerer abonnenten.

Vi setter ikke bestemte formkrav til autentiseringen. Du velger med andre ord hvilke rutiner du vil ha for dette. En signatur med en sikker elektronisk ID (BankID eller kvalifisert elektronisk sertifikat) vil være tilstrekkelig dokumentasjon, men mindre sikre løsninger vil også kunne innfri kravene. Forutsetningen er at du kan dokumentere at du har gode interne rutiner rundt autentisering av abonnentene. På forespørsmål må du både kunne dokumentere egne rutiner og at du har gjort nødvendig identifisering i en konkret sak.

Publisert: 22. april 2020
Sist oppdatert: 13. juni 2023