NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Abonnenten aksepterer abonnementsvilkårene ved å signere en egenerklæring på et fast format. Dette skal gjøres før domenesøknaden sendes inn til oss.

Egenerklæringen signeres elektronisk. Hvis du ikke har et eget system for dette, bruker du vårt hjelpeverktøy. Abonnenten skal i begge tilfeller ha en kopi av den ferdig genererte erklæringen, jf. § 11 i ehandelsloven.

Ved overføring av et domenenavn til ny abonnent, må den nye abonnenten signere ny egenerklæring.

Som forhandler har du ansvar for å autentisere abonnenten og verifisere at den som bestiller en registrering eller overføring, opptrer på vegne av abonnenten.

Egenerklæring ved bruk av Norids hjelpeverktøy

 • 1
 • 2
 • 3
  Sjekk også at den som avgir erklæringen representerer abonnenten (ved søknad fra en privatperson signerer abonnenten selv).
 • 4

Egenerklæring ved bruk av eget verktøy

Du skal bruke den versjonen av egenerklæringen som til enhver tid er spesifisert i kravspesifikasjonen for egenerklæringen som er publisert på våre websider. Versjonen gjelder både for organisasjoner og privatpersoner. Denne versjonen må brukes for at erklæringen skal være gyldig, eldre versjoner blir avvist.

Sjekk at:

 • korrekt domenenavn er lagt inn
 • organisasjonsnavn og -nummer er korrekt
 • person-ID er lagt inn når det er en privatperson som bestiller
 • erklæringen har datostempel
 • rett versjonsnummer er påført
 • den som avgir erklæringen representerer abonnenten (ved søknad fra en privatperson signerer abonnenten selv)

Send inn datasettet som en del av domain:create-kommandoen i EPP.

Publisert: 23. april 2020
Sist oppdatert: 25. juni 2021