NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norids registreringssystemet består av en database og et grensesnitt som forhandlerne bruker for å legge inn og oppdatere data i databasen. Vi bruker kommunikasjonsprotokollen EPP som grensesnitt. EPP er en standardprotokoll som brukes av et flertall av registreringstjenestene i verden.

Om EPP-protokollen

Tilgang

EPP-tjeneren er tilgjengelig på:

Host: epp.norid.no
Port: 700 (TLS)

Du trenger en konto for å kunne bruke EPP-tjeneren. Alle forhandlere er tildelt en egen EPP-konto og to testkonti. Nye forhandlere blir tildelt sine konti når forhandleravtalen etableres.

Vilkår for bruk av systemene

Testing

Testtjeneren er tilgjengelig på:

Host: epp.test.norid.no
Port: 700  (SSL/TLS)

For å sjekke om testtjeneren er aktiv, kan du bruke openssl-kommandoen:

openssl s_client -connect epp.test.norid.no:700

Du kan også bruke telnet-ssl-kommandoen:

telnet-ssl -z ssl epp.test.norid.no 700

Hvis EPP-greetingen returneres, er forbindelsen vellykket.

Avhengig av hvilken programvare du har, kan du komme til å trenge lokale sertifikater for å nå EPP-tjenestene. Les mer om EPP-sertifikater.

De vanligste problemene med EPP-testing finner du svar på her.

Teknisk dokumentasjon

Grensesnitt, sertifikater og eksempler
Dokumentasjon av EPP-grensesnitt - versjon '1.0.2'
EPP-sertifikater
EPP XML sekvenseksempler
XML-eksempler på bytte av forhandler
Konstanter og systembegrensninger i EPP-systemet
Feilmeldinger fra registreringssystemet
Objekter og attributter i databasen

EPP-programvare

Oversikt over EPP-programvare

Publisert: 9. juli 2014
Sist oppdatert: 22. juni 2023