NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her er en oversikt over alle tjenester og verktøy du trenger som domeneforhandler for Norid. Gjeldende passordregler for tjenestene er beskrevet nederst på siden.

Oversikt over tjenester og verktøy

Tjenester og verktøyTestversjon
Forhandlerweb
Innloggingstjeneste der domeneforhandleren vedlikeholder egne data. Primærkontakten for hver forhandler er tildelt en administratorkonto og kan selv opprette flere brukere. Alle brukere som tildeles admin rettigheter må være personlige og knyttes til en spesifikk person. Alle brukere med adminrettigheter må også ta forhandlerprøven før brukeren opprettes.
Forhandlerweb test
Forhandlerweb-API
Forhandlerweben tilbyr et API som bør brukes hvis du ønsker å laste ned porteføljelister.

Før bruk må du opprette en egen API-bruker på forhandlerweben. API-et krever autentisering med dette brukernavnet og tilhørende passord, og gir deg så et token som du bruker videre.
Forhandlerweb-API test
EPP-klient
Verktøy for å registrere og oppdatere domenenavn og informasjon om abonnent. Tilgjengelig via nettleser.
EPP-klient test
EPP-tjeneren
Protokoll for overføring av data mellom maskiner i forbindelse med registrering og vedlikehold av domenenavn. Primært grensesnitt til registreringssystemet.
EPP-tjener test
Egenerklæringsverktøy
Verktøy der abonnenten aksepterer abonnementsvilkårene med en egenerklæring. Tilgjengelig via nettleser.
Egenerklæring test
Person-ID
Tjeneste for privatpersoner som bestiller domenenavn. Lager en unik ID som brukes istedenfor fødselsnummeret. Tilgjengelig via nettleser.
Person-ID test
Liste over testpersoner
Forhandler-whois
Lukket whois-tjeneste for forhandlerne. Tilgjengelig via nettleser og kommandolinje.
Forhandler-whois test
Whois (ingen web-proxy)

Åpen tjeneste der publikum kan slå opp og finne registrert informasjon om et domenenavn. Tilgjengelig via kommandolinje. Tjenesten er under utfasing.
Whois test (ingen web-proxy)
DAS

Åpen tjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og sjekke om det kan registreres. Tilgjengelig via nettleser og kommandolinje på port 43.
DAS test (ingen web-proxy)
RDAP
Protokoll som skal erstatte den nåværende whois-protokollen. Under utvikling. Tilgjengelig via nettleser og kommandolinje.
RDAP test
DNS-sjekk
Verktøy der forhandlere og andre kan teste om det er feil ved
oppsettet mot noen av navnetjenerne.

Passordregler

Tillatte tegn

A-Z
a-z
0-9
mellomrom
– ! # $ % & * + , . \ / : ; < = > ? @ _ " ~ ( ) { } [ ]

EPP-passord

EPP-passordet kan settes via EPP-kanalen eller via forhandlerweben.

Passordet beskytter forhandlerens EPP-konto og må brukes for innlogging på EPP-kanalen. Passordet kan bare endres av den forhandleren som har kontoen.

Passordet må ha minst 8 og kan ha maksimalt 16 tegn.

Tillatte tegn kan velges fra listen over. I tillegg er det et krav om at passord ikke er for enkelt, og at det oppfyller et krav til passordstyrke. Et kortere passord må lages mer komplisert enn et lengre passord for å oppnå samme styrke. Dersom forsøk på å sette passord avvises, kan løsningen være å prøve med et lengre eller et mer komplisert passord.

Tips: Det anbefales å bruke minst 12 tegn i praksis. Det øker sannsynligheten for at passordet oppfyller alle krav.

Eksempel: my$eCret-8fs består av 12 tegn og oppfyller kravene.

Brukerpassord på forhandlerweben

Brukerpassord må settes via forhandlerweben.

Passordet beskytter brukerne som kan logge på en forhandlers konto på forhandlerweben. Passordet kan bare endres av brukeren selv eller av en bruker hos forhandleren som har administrasjonsrettigheter.

Passordet må ha minst 8 og kan ha maksimalt 64 tegn.

Ellers gjelder samme krav som for EPP-passordet.

Tips: Det anbefales å bruke minst 20 tegn i praksis. Det øker sannsynligheten for at passordet oppfyller alle krav.

Eksempel: myUser$ecret8fs123() består av 20 tegn og oppfyller kravene.

Flyttekode

Koden må ha minst 8 tegn og kan ha maksimalt 64 tegn. Tillatte tegn kan velges fra listen over. Tegnene må velges fra minst to av tegngruppene.

Eksempel: my$ecret8fs123

Publisert: 17. juni 2020
Sist oppdatert: 15. juni 2023