NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Forhandlerprøven er tredelt. Første del er en teoretisk prøve, andre del tester rutiner for vedlikehold av forhandlerens egne data på forhandlerweben (innloggingsløsning), og tredje del er en gjennomkjøring av de vanligste rutinene for registrering og vedlikehold av domenenavn (innloggingsløsning og EPP).

Den teoretiske delen av prøven gjennomføres i Microsoft Forms. De to siste delene er praktiske og gjennomføres i et testsystem, der hver forhandler har fått tildelt to testkonti. Testsystemet er identisk med produksjonssystemet, bortsett fra at DNS-test er avslått og at systemet ikke sender ut e-post. Prøven kan gjennomføres uavhengig av hvilken EPP-løsning som er valgt. Du kan regne med at selve prøven tar 1–2 timer.

Minstekravet er at én medarbeider hos hver forhandler må gjennomføre og bestå prøven for at forhandleren skal få tilgang til registreringssystemet. Vi anbefaler imidlertid at alle medarbeidere som håndterer domenenavn gjennomfører prøven, og at de tar prøven på nytt hvis de har vært borte fra arbeidsområdet en stund.

Slik gjennomfører du prøven

 • 1
  Denne delen av prøven består av spørsmål der svaralternativer er oppgitt. Alle svar må være riktige for at denne delen skal være bestått. Det er mulig å ta prøven flere ganger.

  Prøven gjennomføres i Microsoft Forms. Lenken til prøven oppdateres av og til. Ta kontakt med oss på info@norid.no hvis du skal ta prøven og ikke har en lenke som fungerer.
 • 2
 • 3

Hvis du tar prøven som en del av søknadsprosessen for å opprette ny forhandleravtale

 • 1
  Det er også mulig å sende en e-post til info@norid.no fra egen e-postklient for å gi beskjed om at prøven er fullført. Husk da å oppgi forhandler-ID i emnefeltet og i hvilken periode prøven ble gjennomført.

  Navn på hvem som har utført prøven må også stå i e-posten.
 • 2

Hvis du står fast på de praktiske delene av prøven

Det finnes egne veiledninger til hver oppgave. Du får en feilmelding hvis du gjør feil. Les meldingen nøye, se på veiledningen og prøv igjen. Veiledninger og feilmeldinger finnes både på norsk og engelsk. I tillegg finnes det fullstendige veiledninger og hjelpetekster både for registreringssystemet og forhandlerweben.

Ta kontakt på info@norid.no eller telefon +47 73 55 73 55 hvis du får problemer som du ikke greier å løse.

Lykke til!

Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 3. januar 2024