NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Hver forhandler får tildelt to testkonti når forhandleravtalen blir etablert. Disse kontiene må være på plass før det er mulig å starte testing.

Skal du teste egenutviklede systemer, bruker du Norids tekniske dokumentasjon som underlag.

Om kontakter og identiteter for abonnenter

Alle testdata som registreres lagres i en egen testdatabase. Dataene lagres en tid slik at forhandlerne har mulighet til å bygge opp et sett med testobjekter. Fra tid til annen rydder vi i testbasen og sletter dataene som ligger der.

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 15. juni 2023