NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her finner du informasjon av hva rollen som forhandler innebærer, hvilke krav som gjelder og hvordan du går fram for å bli forhandler. I tillegg får du grunnlag for å vurdere om du bør påta deg dette ansvaret og hvilke alternativer som finnes.

Slik blir du forhandler

Er det aktuelt for din virksomhet å bli forhandler for Norid? På denne siden finner du informasjon om hvilke krav som stilles, hva oppgaven innebærer og hvordan du går fram for å søke. Forhandleren har en viktig rolle Som forhandler er du mellomleddet mellom Norid og domeneabonnentene. Ingen kan bestille domenenavn direkte hos oss, og …

Mer om Slik blir du forhandler

Velkommen til forhandlerprøven

Forhandlerprøven er todelt. Første del tester rutiner for vedlikehold av forhandlerens egne data på forhandlerweben (innloggingsløsning), men andre del er en gjennomkjøring av de vanligste rutinene for registrering og vedlikehold av domenenavn (innloggingsløsning, EPP).

Mer om Velkommen til forhandlerprøven

Forhandleravtalen

Som forhandler inngår du en avtale med oss. Den regulerer ditt ansvar og dine plikter overfor abonnentene og hvordan samarbeidet med oss skal være. På denne siden får du tilgang til avtaleteksten, og du får informasjon om overføring av avtalen og avslutning av avtaleforholdet. Avtaleteksten Her kan du se teksten i gjeldende forhandleravtale. Merk at …

Mer om Forhandleravtalen