NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Som forhandler har du ansvar for alle rutiner med registrering og vedlikehold av domenenavn. Her finner du detaljerte veiledninger for disse rutinene. Merk deg at du er ansvarlig for å autentisere abonnenten ved alle typer bestillinger.

Her finner du en beskrivelse av hvilke tester systemet gjør på navnetjenerne ved registrering og oppdatering av domenenavn. Utfyllende teknisk informasjon kan du finne i dokumentasjonen for EPP-grensesnittet.

Her finner du en oversikt over generelle krav som gjelder abonnenter, domenenavn og domeneabonnementer, og hvilke krav som gjelder for autentisering.

Registrere domenenavn

Når oppdateres registreringssystemet med nye data fra Enhetsregisteret?

Vi henter endringene i Enhetsregisteret til oss hver time.

Kan en kunde registrere domenenavn samme dag som virksomheten ble registrert i Enhetsregisteret?

Ja, det tar maks én time fra en organisasjon er registrert i Enhetsregisteret til den er tigjengelig i registreringssystemet.

Oppdatere informasjon for objekter

 • 1
  Med en info-kommando får du se informasjonen som er registrert på objektet fra før.

  Objekt er en fellesbetegnelse for entiteter i databasen. For hver objekttype er det noen opplysninger du registrere, andre opplysninger du kan registrere. Alle objekter kan endres. Oversikt over alle objekter og tilhørende attributter finnes i dokumentasjonen for registreringssystemet.
 • 2
  All informasjon kan endres bortsett fra selve domenenavnet.
 • 3

Endre navn på en privatperson

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Overføre domenenavn til ny abonnent

 • 1
 • 2
 • 3
  Du må minimum endre abonnentobjektet og legge inn nye egenerklæringsdata.

  Objekt er en fellesbetegnelse for entiteter i databasen. For hver objekttype er det noen opplysninger du registrere, andre opplysninger du kan registrere. Alle objekter kan endres. Oversikt over alle objekter og tilhørende attributter finnes i dokumentasjonen for registreringssystemet.
 • 4
  Koden må ha minst 8 tegn og maksimalt 64 tegn. Tegnene må velges fra minst to av følgende fire tegngrupper:
    A-Z
    a-z
    0-9
    – ! # $ % & * + , . \ / : ; < = > ? @ _
 • 5
  Legg merke til at domenenavnet får ny registreringsdato og ny utløpsdato ved bytte av abonnent.
 • 6

Forlenge domeneabonnement (fornye et domene)

Du velger selv om du ønsker å forlenge domeneabonnement i din portefølje automatisk eller manuelt. I begge tilfeller skjer forlengelsen umiddelbart, og den kan ikke kanselleres. På forhandlerweben er det en oversikt over hvilke abonnement i din portefølje som skal forlenges hver måned. Abonnement som ikke er forlenget ved utløpsdato, går inn i en sletteprosess.

Forlenge domeneabonnement automatisk

 • Du aktiverer automatisk forlengelse av domeneabonnement på forhandlerweben under Innstillinger ved å sette verdien for Automatisk fornying til Aktivert.
 • Alle domeneabonnement forlenges automatisk på utløpsdato.
 • Hvis du vil endre abonnementsperioden for et domenenavn, må du gjøre det manuelt.
 • Hvis du ikke vil forlenge et abonnement, må du si fra deg forhandleransvaret før utløpsdatoen for å unngå at abonnementet blir forlenget for en ny periode.

Forlenge domeneabonnement manuelt

 • Du aktiverer manuell forlengelse av domeneabonnement på forhandlerweben under Innstillinger ved å sette verdien Automatisk fornying til Deaktivert.
 • Du forlenger domeneabonnement med EPP-kommandoen renew. Et abonnement kan forlenges når som helst i måneden før utløpsdato. Den nye perioden legges til utløpsdatoen, som flyttes umiddelbart. Eksempel: Eksempeldomene.no utløper 3. mai 2020. Du forlenger abonnementet manuelt 5. april 2020, og utløpsdatoen flyttes straks 365 dager fram til 3. mai 2021.
 • Du kan velge en kortere abonnementsperiode enn standardperioden på tolv måneder. Minimumsperioden er én måned. Prisen er den samme uansett lengden på perioden. Eksempel: Eksempeldomene.no utløper 3. mai 2020. Du forlenger abonnementet for en periode på seks måneder. Utløpsdatoen flyttes straks 183 dager fram til 3. november 2020.

Hvis et domeneabonnement ikke forlenges

Hvis du ikke forlenger abonnementet innen utløpsdatoen, starter en 90 dager lang sletteprosess automatisk. Varsel om at en sletteprosess er startet sendes til abonnenten. Du kan forlenge domeneabonnementet under hele sletteprosessen, men merk at det er for seint å hente det tilbake når domenenavnet er slettet fra databasen.

Forlengelse skjer enten ved at nåværende forhandler forlenger domeneabonnementet eller ved at en annen forhandler overtar forhandleransvaret. En forhandler som overtar et domenenavn der utløpsdato har passert, må samtidig forlenge domeneabonnementet.

Si fra seg forhandleransvaret for et domenenavn

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Slette domenenavn

 • 1
  Hvis du ikke setter dato, brukes systemets standardverdier (sletting fra DNS 60 dager fra dagens dato, sletting fra databasen 90 dager fra dagens dato). Vi anbefaler minimum sju dager mellom sletting fra DNS og sletting fra databasen.
 • 2
 • 3
 • 4
  Dette betyr at domenenavnet ikke kan registreres på nytt før minimum 30 dager etter sletting fra DNS. Eksempel: Du bestiller sletting fra DNS 1. mars. Hvis karanteneperiode ikke er satt, blir domenenavnet slettet fra databasen 1. mars, men være sperret til 31. mars.

Slette navnetjener- og kontaktobjekter

 • 1
  Et objekt kan bare slettes av den forhandleren som objektet tilhører.
 • 2
  Hvis det er referert til objektet fra andre objekter, kan det ikke slettes. For eksempel kan et kontaktobjekt ikke slettes hvis det er registrert som kontakt for et domenenavn eller en navnetjener.
Publisert: 12. mai 2020
Sist oppdatert: 15. januar 2024