Fredag 20. mai vil vi telle antall signerte domener fordelt per registrar, og beregne en rabatt som hver registrar får betalt tilbake. Dette er nest siste avregning av rabatt for DNSSEC-signerte domener. Siste avregning vil skje 21. november 2016.

I skrivende stund er 56 % av .no-sonen signert, men vi oppfordrer flere til å signere sine domener, og det må gjerne skje før 20. mai for å bli med i neste rabattrunde. Hvis dere har mange domener, bør dere dele opp signeringene over et par dager. Vi anbefaler at dere signerer innenfor vanlig arbeidstid hos oss (hverdager kl. 08.00-16.00) slik at vi kan bistå hvis det skulle oppstå problemer.

Vi krediterer ikke beløp under 200 kroner. Hver registrar må altså ha minst 67 signerte domener for å oppnå rabatt.

Publisert: 12. mai 2016
Sist oppdatert: 31. august 2020