Det ble i dag feilsendt faktura til en del registrarer. Fakturaene som ble utsendt er gamle faktura med dato i april 2018.

Utsendingen skyldes en feil i systemet til vår fakturautsteder som førte til at en gammel fakturafil ble distribuert på nytt. Fakturaene kan ignoreres, og skal altså ikke betales. Vi beklager feilen.

Publisert: 11. juli 2018