Det ble i går feilsendt faktura til en del registrarer. Fakturaene som ble utsendt er gamle faktura med dato i oktober 2017.

Utsendingen skyldes en feil i systemet til vårt regnskapsbyrå som førte til at en gammel fakturafil ble lastet opp og sendt ut på nytt. Vi beklager dette og fakturaene kan altså ignoreres.

Publisert: 2. januar 2018