Tirsdag 2022-06-21 kl.09:00 - 11:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for følgende registrytjenester:

  • epp.norid.no
  • eppclient.norid.no
  • registrar.norid.no

Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket.

NB: Nytt mellomsertifikat vil bli lagt til i sertifikatkjeden.

Publisert: 15. juni 2022