Norid har fått flere tilbakemeldinger på at det er stor interesse blant registrarene for å få mer kunnskap om personvern og den kommende nye lovgivningen / GDPR (General Data Protection Regulation) som trer i kraft i mai 2018. Vi vil derfor arrangere et heldagsseminar i samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, tirsdag den 5. desember 2017 i Trondheim.

Seminaret vil bli avholdt i Trondheim sentrum fra kl. 09.30 - 16.00. Nærmere beskjed om sted vil bli gitt i god tid før seminaret. Samme kveld inviterer vi også til en felles middag kl 17.00 for alle deltagerne på seminaret.

Program og påmelding til seminaret og middagen. Påmeldingsfrist er 13. november 2017.

Arrangementene er gratis, men deltakerne må betale reise og opphold selv. Hver registrar kan melde på flere deltakere.

Tidligere har vi sett at mange melder seg på kurs og seminarer uten å møte opp, noe som fører til at det påløper unødvendige kostnader. Det er viktig at vi får beskjed hvis noen blir forhindret fra å komme. Vi forbeholder oss retten til å fakturere kostnadene hvis vi ikke får beskjed fra påmeldte som ikke møter opp.

Arrangementene er en fin mulighet for faglig oppdatering og kontakt med andre registrarer, og vi oppfordrer alle som har anledning til å melde seg på.

Publisert: 25. oktober 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020