Tidligere annonsert tidspunkt for datakonvertering flyttes til fredag 4.mai kl.18

Da det tar mer enn 12 timer å konvertere alle objekter flytter vi starten til fredag ettermiddag.

Arbeidet starter fredag kl. 18:00 og vi regner med å ha systemet i produksjon innen lørdag kl. 12:00

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten) og registrarweben vil være utilgjengelige i perioden. De resterende tjenester berøres ikke.

Tidligere varsel

/no/registrar/nytt/datakonvertering-ny-datamodell/

Publisert: 17. april 2018