Norid har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er +47 73 55 73 55.

Det gamle femsifrede telefonnummeret vil i en periode fungere parallelt med nye før det etter hvert blir faset ut.

Publisert: 15. september 2017