Støtte for ny datamodell

Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 13. mars 2018 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten (DNS) påvirkes ikke.

I henhold til planen for ny datamodell vil vi oppdatere systemet med endringer for ny datamodell.
Som planen viser, vil systemet stå konfigurert til å akseptere både gammel og ny datamodell i en overgangsperiode som varer til og med 20. april.

For overgangsperioden minner vi registrarene på følgende fra planen:

"Registrarene kan selv gjøre oppdateringer i sine dataobjekter slik at de passer med ny datamodell. Produksjonssystemet støtter både ny og gammel datamodell i perioden slik at oppdateringer kan utføres. Registrarene gis en frist til 20. april 2018 på
å oppdatere egne data. Dataobjekter som ikke blir oppdatert innen fristen vil bli tvangskonvertert."

Publisert: 7. mars 2018
Sist oppdatert: 27. august 2020