Norid har nå bestemt hva den nye datamodellen skal inneholde, og har også startet et implementeringsprosjekt.

Informasjon om den nye datamodellen, samt om implementeringsprosjektet og dets forløp, er publisert og vil bli fortløpende vedlikeholdt på egne websider for prosjektet.
Registrarene bes herved om å lese nøye gjennom informasjonen slik at dere er forberedt på de endringene som den nye datamodellen vil medføre.

Publisert: 28. juni 2017
Sist oppdatert: 27. august 2020