Norid har vedtatt en justering av den nye datamodellen som har vært presentert. Teknisk kontakt for delegering og for navnetjener skal i den nye
modellen være en rolle. Det vil altså ikke være mulig å legge inn en person som teknisk kontakt.

Hvorfor gjøres denne endringen?

Endring av datamodellen har hele veien vært balansert opp mot hensyn til personvern, som nå blir styrket gjennom den nye personvernforordningen fra EU, GDPR, som trer i kraft i mai 2018. Vi har gjort en grundig gjennomgang både av hvilke data vi skal
samle inn og er i ferd med å se på hvilke data vi skal publisere offentlig gjennom vår åpne oppslagstjeneste, whois, i fremtiden. Prinsippet vårt er at vi bare skal hente inn opplysninger vi faktisk har bruk for slik at vi begrenser mengden data som samles inn, lagres og publiseres. 

For delegeringer og navnetjenere er det behov for et offentlig tilgjengelig kontaktpunkt i fall det skulle oppstå tekniske feil. Det er likevel ikke behov for at dette kontaktpunktet skal være en fysisk person, så vi har nå bestemt at teknisk kontakt
skal være en rolle. Kontaktinformasjon som innhentes for en rolle forutsettes å ikke inneholde personopplysninger, og kan dermed publiseres gjennom oppslagstjenesten vår. 

Når gjøres endringen?

Endringen innarbeides i det pågående implementeringsprosjektet for ny datamodell og følger den tidsplanen som gjelder.

Kontaktinformasjon må endres fra person til rolle

Registrarene må sørge for at egne kunders delegeringer og navnetjenere oppdateres med rolleobjekter i de tilfellene der disse ikke finnes nå. 

Endring av kontaktinformasjon fra person til rolle kan begynne med én gang på eksisterende delegeringer og navnetjenere. For nye delegeringer og nye navnetjenere innhentes bare rollekontakter. Pass på at kontaktinformasjonen dere henter inn til rollene
i størst mulig grad er nøytral og ikke inneholder personopplysninger som f.eks. personlig e-postadresse, telefonnummer, o.l..

Tvungen datakonvertering – hva vil skje?

Før ny datamodell settes i drift, vil det bli gjort en tvungen konvertering av data som ikke oppfyller kravene i den nye modellen. For tekniske personkontakter som ikke er endret til en rolle, vil følgende skje:

  • Navnetjenere: Kontaktpersoner blir slettet
  • Delegeringer som har både person og rolle som teknisk kontakt: Personkontakten blir slettet
  • Delegeringer som bare har personkontakt som teknisk kontakt:  Disse blir ikke konvertert

For delegeringer som ikke blir konvertert, vil registrarene få en frist til å endre kontaktinformasjonen fra person til rolle. Etter fristen vil vi starte en prosess for å slette delegeringer som ikke er i henhold til de tekniske kravene i datamodellen. 

Vi forventer at registrarene tar ansvar for å oppdatere sine kundedata slik at det ikke oppstår unødvendige problemer når ny datamodell implementeres. 

Oppdatert informasjon om implementeringen

Informasjon om implementering av ny datamodell oppdateres fortløpende på egne websider for prosjektet. Dokumentasjonen for ny datamodell vil bli
oppdatert med endringene som gjelder teknisk kontakt.

Publisert: 29. november 2017
Sist oppdatert: 27. august 2020