Vi har publisert ny statistikk som viser fordelingen av .no domener mellom de 10 største registrarene og de øvrige. Statistikken finner dere på Norids nettsider.

Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Publisert: 7. mars 2016
Sist oppdatert: 29. august 2019