Norid har endret navn på e-postlista for forhandlere fra registrar@lists.norid.no til forhandlere@norid.no. Lista ble samtidig flyttet til Exchange som ny e-post listetjeneste.

E-postadresser som allerede var påmeldt e-postlista, er tatt med over til den nye lista. Det er derfor ikke nødvendig å melde deg på lista på nytt. Administrasjon av egne listemedlemmer skjer som før på forhandlerweben.

E-postmeldingene fra lista vil fortsatt bli publisert som innslag på den tekniske weben.

Denne meldingen blir sendt ut både fra gammel og ny e-postliste. Hvis du ikke mottar e-posten fra ny liste, sjekk om den har havnet i søppelpost. Om du heller ikke finner den i søppelposten, ta kontakt med oss på info@norid.no.

Publisert: 1. mars 2022