I 2010 ble AuthInfo innført som sikkerhetsmekanisme mot vilkårlig flytting av domennavn. Denne rutinen har  så langt vært frivillig, men blir nå obligatorisk for alle .no-domener.

Erfaringene med ordningen er gode. Domener flyttes ikke lenger mot abonnentens vilje, og antallet domener med flyttekode har økt jevnt. Når dette skrives er 83 prosent av domenene sikret på denne måten. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort samt
oppfordringer fra registrarforeningen Dot-Enno, er vi kommet til at tiden er moden for å gjøre flyttekode obligatorisk for alle domenenavn under .no.

Rutinen med AuthInfo (flyttekode) blir obligatorisk fra og med 19. september 2017.

Vi ber om at registrarer som ikke har satt flyttekode på domenene til sine kunder gjør dette før 19. september. Domener som ikke har flyttekode innen 19. september får kode satt automatisk av registreringssystemet. 

Hva betyr dette for registrarene?

Hvis kunden ber om å få utlevert flyttekoden, har registraren plikt til å gi koden til kunden innen fem virkedager fra kunden ber om å få den. De registrarene som til nå ikke har tatt i bruk rutinen, må gjøre seg kjent med reglene og prosedyrene for dette
slik at de kan bistå kundene på en god måte. Den relevante informasjonen finner dere her:

Praktisk om flyttekoden

Koden kan bare settes og endres av den registraren som har det tekniske ansvaret for et domene. Andre registrarer kan se at det er satt flyttekode på domenet, men de kan ikke se selve koden. Når abonnenten vil flytte domenet til en annen registrar, gir
abonnenten koden til den nye registraren, som så bruker koden til å gjennomføre flytting av domenet.

Hvis abonnenten av en eller annen grunn ikke kan få tak i flyttekoden hos sin nåværende registrar, finnes det en reservemekanisme i registreringssystemet som den nye registraren kan bruke til å få sendt en engangskode til abonnenten. Hvis abonnenten opplever
at registraren nekter å levere ut flyttekoden, kan han klage til Norid. Slike saker følges opp umiddelbart, og sakene løser seg i løpet av svært kort tid.

Publisert: 18. august 2017
Sist oppdatert: 17. februar 2021