Vi gjorde en konfigurasjonsendring og restart av EPP-tjenesten tirsdag 13. juni klokken 18:00.

Endringen er knyttet til en omtalt sårbarhet i EPP og er en del av vår kontinuerlige innsats for å holde løsningene våre robuste, sikre og stabile. Sårbarheten handler om referanser i XML, og er ofte betegnet som "XXE".

Publisert: 14. juni 2023