Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 20. juni, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid.

Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det kan forekomme korte avbrudd.

Oppgraderingen medfører en funksjonell endring - domenelista på registrarweben får en ny kolonne som viser om authInfo er satt eller ikke for hvert domene.

Publisert: 16. juni 2017