Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 24. januar, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid.

I tidsvinduet vil tjenestene i perioder kunne være utilgjengelige, da vi må stenge dem for å legge inn ny kode under kontrollerte forhold. Oppgraderingen vil rette enkelte feil i systemet, men vil ellers ikke medføre noen funksjonelle endringer.

 

Publisert: 17. januar 2017