Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 21. februar, i tidsrommet kl. 08.00-09.00 lokal tid.

Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det vil forekomme korte avbrudd.

Oppgraderingen vil åpne for at den sørsamiske bokstaven ï blir et tillatt tegn i domenenavn.

 

Publisert: 14. februar 2017