Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 16. mai, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid.

Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det vil forekomme korte avbrudd.

Oppgraderingen vil ikke medføre noen funksjonelle endringer.

Publisert: 9. mai 2017