Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 23. juni, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid. Registrytjenestene vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Oppdateringen vil medføre følgende endringer i systemet:

* EPP og registrarweb: Krav til passordstyrke for login endres. Passordstyrken beregnes nå på en mer fleksibel måte slik at den kan justeres enten ved å legge til flere bokstaver eller å bruke et større utvalg av spesialtegn. Mer detaljert informasjon om dette på krav til passord.

* EPP: Vi vil nå tillate endringer i kontaktdata på organisasjonsobjekt selv om organisasjonsnummeret til organisasjonen har blitt ugyldig

* EPP: Svarmeldingen for transfer på domener som er skedulert til sletting inneholder nå informasjon om hva som er årsaken til slettingen.

Navnetjenesten påvirkes ikke av oppdateringen.

Publisert: 18. juni 2020
Sist oppdatert: 24. august 2020