Norid har vurdert hvorvidt registrarene er databehandlere for Norid eller individuelle selvstendige behandlingsansvarlige i henhold til definisjonene i GDPR. Konklusjonen er at registrarene er selvstendige behandlingsansvarlige.

En nærmere beskrivelse med vurderinger og begrunnelse, finner dere på denne websiden

Publisert: 22. juni 2018
Sist oppdatert: 26. august 2020