Norid planlegger tirsdag 02. mai 2017 å flytte registry-tjenestene tilbake til installasjonen i Oslo. Flyttingen gjøres som ledd i våre driftsrutiner.

På grunn av at dette er en litt større flyttejobb vil nedetiden være tirsdag 02. mai 2017 kl 18.00 – 24.00. Merk tidspunktet!

Det er satt av seks timer til arbeidet, men vi antar at vi vil bruke kortere tid. Systemet vil bli tilgjengelig igjen så snart arbeidet er fullført.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Tjenesteomleggingen skjer ved at DNS endres, slik at tjenestenavnene vil peke til installasjonen i Oslo i stedet for til installasjonen i Trondheim.

Dersom registrarer har aksesslister eller lignende i sine systemer eller brannvegger som regulerer trafikk mot Norids systemer, må disse være oppdatert med IP-adressene som brukes på installasjonene både i Trondheim og Oslo.

Adressene som brukes for installasjonen i Trondheim er: 

78.91.120.160/29, 2001:700:4600:5::/64

Adressene som brukes for installasjonen i Oslo er: 

158.39.52.160/29, 2001:700:4601:5::/64

Dersom noen registrarer opplever problemer etter omleggingen, vennligst kontakt Norids kundetjeneste på info@norid.no eller telefon 07355.

Publisert: 25. april 2017