Norid planlegger tirsdag 6. februar 2018 å flytte registry-tjenestene tilbake til installasjonen i Oslo. Flyttingen gjøres som ledd i våre driftsrutiner.

Dette vil medføre nedetid tirsdag 6. februar 2018 kl. 16:00 – 20:00.

Det er satt av fire timer til arbeidet, men vi antar at vi vil bruke kortere tid. Systemet vil bli tilgjengelig igjen så snart arbeidet er fullført.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Tjenesteomleggingen skjer ved at DNS endres, slik at tjenestenavnene vil peke til installasjonen i Oslo i stedet for til installasjonen i Trondheim.

Dersom registrarer har aksesslister eller lignende i sine systemer eller brannvegger som regulerer trafikk mot Norids systemer, må disse være oppdatert med IP-adressene som brukes på installasjonene både i Oslo og Trondheim.

Adressene som brukes for installasjonen i Oslo er: 158.39.52.160/29, 2001:700:4601:5::/64

Adressene som brukes for installasjonen i Trondheim er: 78.91.120.160/29, 2001:700:4600:5::/64

Dersom noen registrarer opplever problemer etter omleggingen, vennligst kontakt Norids kundetjeneste på info@norid.no eller telefon +47 73 55 73 55.

Publisert: 30. januar 2018