Norid oppretter tre nye kategoridomener som tilsvarer kommune.no og herad.no på nordsamisk og sørsamisk: suohkan.nogielda.no og tjielte.no.

De nye kategoridomenene vil ha samme registreringsvilkår som kommune.no og herad.no, og åpnes for registrering tirsdag 8. januar 2019. I tillegg gjøres det noen mindre oppdateringer i vedlegg A og C, samt i regelverkets punkt 4.2. Her kan dere se de fullstendige endringene.

Publisert: 19. desember 2018
Sist oppdatert: 17. mars 2021