Pga. en sikkerhetsfeil i openssl vil alle Norids tjenester bli restartet mandag formiddag. Det vil bli korte brudd i tjenestene.

Publisert: 26. september 2016