Norid hadde problemer med registreringssystement mandag 20. mars 2017 mellom kl 07:10 og 07:25. I hele eller deler av denne  perioden var de fleste tjenester ustabile eller utilgjengelige. Navnetjenesten (DNS) var ikke berørt. Problemet skyldtes feil på komponenter i underliggende systemer.

I perioden mellom 2017-03-20 07:14:11 CET og 2017-03-20 07:20:44 CET har EPP-systemet  vært nede og svart på innlogginger og requester med '2500 internal server error'. Siste endring som gikk gjennom før problemene var 2017-03-20 07:14:06 CET, og første registrerte endring etterpå var 2017-03-20 07:21:16 CET.

Registrarer som er i tvil om de har utført endringer i denne perioden bes om å sjekke at transaksjonen er registrert hos Norid som forventet.

Publisert: 20. mars 2017