Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 15. mars 2016 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil da være utilgjengelige. I tillegg vil testsystemet for registrarene bli oppgradert samtidig.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 8. mars 2016