Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 13. september 2016 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil da være utilgjengelige. 

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 6. september 2016