Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 11. september 2018 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 4. september 2018
Sist oppdatert: 6. september 2018